Praktisk bruk av Blockchain

Blockchain-teknologien muliggjør nye forretningsmodeller som kan endre din bransje for all fremtid.

Store internasjonale banker, globale forsikringsselskap, rederier og oljegiganter satser store beløp på Blockchain. Eiendomsbransjen, jus, helse er andre bransjer som er godt i gang med teknologien.

  • Hvordan vil din bransje endres av Blockchain teknologien?

  • Hvilke fordeler har din bedrift av å benytte Blockchain?

Delta på konferansen og lær av brukereksempler fra bedrifter som allerede er i gang med teknologien. Kom og hør noen av Norges fremste eksperter på Blockchanin fortelle deg hvordan din næring vil dra fordel av krypteringsteknologien. 

 

5. februar 2019 @ Hotel Continental
Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Kl 08:30 - 12:30


Pris og påmelding

 

Early Bird pris: kr 990,- eks.mva (påmelding innen 5. januar 2019)

Ordinærpris: kr 1 990,- eks. mva

 

Programmet oppdateres fortløpende:

 
PerMortenHoff.jpg

Per Morten Hoff // Konferansier

Per Morten Hoff har i 27 år ledet IKT-Norge og få om noen har fulgt IKT-næringen og digitalisering  så tett som Hoff. Han er også kjent som aktiv samfunnsdebatant. Hoff jobber i dag i sitt eget konsulentfirma Maktens Korridorer AS.

 

 


 
LasseMeholm2.jpg

Lasse Meholm // Head of Blockchain & DLT Strategy // DNB Wealth Management

Kan teknologien Blockchain muliggjøre nye forretnings modeller som kan endre bank og finans for all fremtid?

  • Hva er penger egentlig og hvordan blir fremtidens penger?

  • Hvilke konsekvenser har det at økonomien blir P2P?

  • Kan tokenisering snu opp ned på verdipapirmarkedet?

Lasse Meholm har arbeidet i finans- og verdi-papirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han 4 år i PwC, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Lasse har siden 2013 arbeidet i bank, først som konsulent, så som ansatt med strategi for IT, digital banking, Blockchain og fintech-selskaper i Nordea. Fra mars 2017 som forretningspartner for digitalisering i DNB, med spesielt fokus på sparing, investering og pensjon, og fra januar 2018 ansvarlig for Blockchain og DLT strategien til DNB.

Lasse har skrevet den mye omtalte boken “Penger fra huleboer til robot” som utkom på Hegnar Media bokklubb, mars 2017. Våren 2018 kom Kryptovaluta, bitcoin, ICOer og Blockchain, og august 2018 kom boken Investeringsguiden. Lasse Meholm har i 2016 til 2018 holdt mer enn 50 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om Blockchain og kryptovaluta.


 
ThorSverreMinnesjord.jpg

Thor Sverre Minnesjord // CEO // Cycled Technologies

 En “Uber”-løsning for avfallhåndtering

Hvordan bruke Blockchain for å sikre tillit mellom aktører som i utgangspunktet ikke stoler på hverandre?

Avfall er ressurser og verdier på avveie. Hør hvordan AKEO og Cycled Technologies utvikler Blockchainbaserte teknologiløsninger for mer effektiv avfallsinnsamling. 

Thor Sverre vil sammen med Espen Moen Kvelland fra AKEO fortelle hvordan Cycled anvender blockchain som en del av selskapet teknologiplattform for å introdusere nye og innovative løsninger til avfall og gjenvinningsindustrien nasjonalt og internasjonalt.

Thor Sverre Minnesjord har arbeidet innenfor cleantech industrien siden 2003, Etter studier fra BI har han bygget opp Green Business Norway som en medlemsorganisasjon for norske selskaper som opererer kommersielt innenfor cleantech industrien. Gjennom denne organisasjonen har Thor Sverre arbeidet med internasjonal forretningsutvikling mot Sentral- øst Europa, Midt Østen og Asia samt etablering av nye innovative selskaper på medlemsplattformen til Green Business Norway.

Gjennom Green Business Norway plattformen har Thor Sverre erfaring fra å jobbe med både børsnoterte selskaper og ledelse av oppstartsbedrifter. Cycled Technologies er et av de toneangivende selskapene internasjonalt innenfor sirkulærøkonomien som er etablert gjennom Green Business Norway plattformen.


Ønsker du å være partner eller utstiller på vår Blockchain konferanse?

Navn *
Navn