Praktisk bruk av Blockchain

Blockchain-teknologien muliggjør nye forretningsmodeller som kan endre din bransje for all fremtid.

Store internasjonale banker, globale forsikringsselskap, rederier og oljegiganter satser store beløp på Blockchain. Eiendomsbransjen, jus, helse er andre bransjer som er godt i gang med teknologien.

  • Hvordan vil din bransje endres av Blockchain-teknologien?

  • Hvilke fordeler har din bedrift av å benytte Blockchain?

Delta på konferansen og lær av brukereksempler fra bedrifter som allerede er i gang med teknologien. Kom og hør noen av Norges fremste eksperter på Blockchanin fortelle deg hvordan din næring vil dra fordel av Blockchain-teknologien. 

 

5. februar 2019 @ Hotel Continental
Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Kl 08:30 - 12:00

Agenda:

Kl 8.30: Velkommen med Per Morten Hoff

Kl 8.35: Lasse Meholm // DNB

Kl 9.05: Stian Andreassen // Ledgefarm

Kl 9.30: Pause - servering og nettverksbygging

Kl 9.50: Stig Aleksander Kjos-Mathisen // Norwegian Block Exchange

Kl 10.20: Thor Sverre Minnesjord // Cycled Technologies

Kl 10.45: Pause - servering og nettverksbygging

Kl 11.05: Morten Wilhelm Winther // Simonsen Vogt Wiig

Kl 11.30: Sven Edgren // DNV GL


Pris og påmelding

 

 
 
Stian Andreassen.png

Stian Andreassen // Daglig leder og medeier i Ledgefarm

«Blockchain as a Service (BaaS)» for FinTech
Hvilke muligheter kan Blockchain tilføre din bedrift?

Stian Andreassen fra Ledgefarm vil plukke fra hverandre begrepet Blochchain, og forklare hvordan kjeder av data kan tilføre verdi. Ved å bryte ned begrepet, vil både muligheter og dermed også trusler, stå klarere for deg.

Gjennom praktiske eksempler gir dette innlegget deg muligheten til å trekke paralleller til din egen hverdag, og se mulighetene Blockchain kan tilføre din bedrift.

Etter studier ved BI arbeidet Stian Andreassen i fin-techbransjen i 10 år, før han tok over som daglig leder i Digital Garden i 2013. Her har han ansvaret for to av Norges største domeneleverandører, Uniweb og FastName. Gjennom denne organisasjonen har han drevet utvikling av applikasjoner som benytter krypteringsteknologier samt Blockchain. Resultatet har utspunnet seg i flere oppstartsbedrifter, herav Trustcom og Ledgefarm.

Trustcom er en norsk varslingstjeneste som tar i bruk avansert krypteringsteknologi, og som har vært PwC sin tekniske leverandør av varslingsmottak de siste 4 årene. Ledgefarm er en Blockchain as a Service (BaaS) leverandør, som leverer en API-basert plattform slik at selskap raskt kan ta i bruk mulighetene Blockchain – teknologien tilbyr.


 
SE_high resolution.jpg

Sven Edgren // Head of Digital Transformation // DNV GL Business Assurance

Transforming marketing buzzwords into a true and verified storytelling

DNV GL has blockchain based systems in operation since Autumn 2017. Just recently we publicly launched My StoryTM for the wine industry. Together with 3 Italian wine producers and relevant industry associations, we enable consumers to access the history of any single product, including its key steps of creation. All information has been validated and stored on the VeChain blockchain. In this way, we wish to demonstrate how branded goods companies can tell their true product story in a trustworthy manner – easily accessible to consumers via scan of enhanced safety QR code on a per bottle level.

Sven Edgren is Head of Digital Transformation at DNV GL Business Assurance, responsible for new business services, specifically focusing on product transparency for brands, consumers and suppliers across the end-to-end supply chain, incl. use of blockchain. Previous experience includes innovation management and new, digital service development in DNV GL Maritime, Finance Director in North America of DNV GL Energy and Mergers & Acquisitions at DNV GL Group. Sven is based in Hamburg and holds a Masters in European Management from ESCP Business School.


 
Lasse_Meholm.jpg

Lasse Meholm // Head of Blockchain & DLT Strategy // DNB

Kan teknologien Blockchain muliggjøre nye forretnings modeller som kan endre bank og finans for all fremtid?

  • Hva er penger egentlig og hvordan blir fremtidens penger?

  • Hvilke konsekvenser har det at økonomien blir P2P?

  • Kan tokenisering snu opp ned på verdipapirmarkedet?

Lasse Meholm har arbeidet i finans- og verdi-papirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han 4 år i PwC, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Lasse har siden 2013 arbeidet i bank, først som konsulent, så som ansatt med strategi for IT, digital banking, Blockchain og fintech-selskaper i Nordea. Fra mars 2017 som forretningspartner for digitalisering i DNB, med spesielt fokus på sparing, investering og pensjon, og fra januar 2018 ansvarlig for Blockchain og DLT strategien til DNB.

Lasse har skrevet den mye omtalte boken “Penger fra huleboer til robot” som utkom på Hegnar Media bokklubb, mars 2017. Våren 2018 kom Kryptovaluta, bitcoin, ICOer og Blockchain, og august 2018 kom boken Investeringsguiden. Lasse Meholm har i 2016 til 2018 holdt mer enn 50 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om Blockchain og kryptovaluta.


 
ThorSverreMinnesjord.jpg

Thor Sverre Minnesjord // CEO // Cycled Technologies

 En “Uber”-løsning for avfallhåndtering

Hvordan bruke Blockchain for å sikre tillit mellom aktører som i utgangspunktet ikke stoler på hverandre?

Avfall er ressurser og verdier på avveie. Hør hvordan AKEO og Cycled Technologies utvikler Blockchainbaserte teknologiløsninger for mer effektiv avfallsinnsamling. 

Thor Sverre vil sammen med Espen Moen Kvelland fra AKEO fortelle hvordan Cycled anvender blockchain som en del av selskapet teknologiplattform for å introdusere nye og innovative løsninger til avfall og gjenvinningsindustrien nasjonalt og internasjonalt.

Thor Sverre Minnesjord har arbeidet innenfor cleantech industrien siden 2003, Etter studier fra BI har han bygget opp Green Business Norway som en medlemsorganisasjon for norske selskaper som opererer kommersielt innenfor cleantech industrien. Gjennom denne organisasjonen har Thor Sverre arbeidet med internasjonal forretningsutvikling mot Sentral- øst Europa, Midt Østen og Asia samt etablering av nye innovative selskaper på medlemsplattformen til Green Business Norway.

Gjennom Green Business Norway plattformen har Thor Sverre erfaring fra å jobbe med både børsnoterte selskaper og ledelse av oppstartsbedrifter. Cycled Technologies er et av de toneangivende selskapene internasjonalt innenfor sirkulærøkonomien som er etablert gjennom Green Business Norway plattformen.


 
Stig Aleksander Kjos-Mathisen.jpg

Stig Aleksander Kjos-Mathisen // Daglig leder // Norwegian Block Exchange

Det første som slår en når man hører blockchain er kryptovaluta, og så langt er det den største, og mest synlige implementasjonen av blokkjede basert teknologier.

NBX sin daglige leder, Stig Aleksander Kjos-Mathisen, vil diskutere NBX sin kryptobørs og betalingsløsning som tar sikte på gjøre handel og betaling med kryptovalutaer til en del av folks hverdag.

Stig Aleksander Kjos-Mathisen er daglig leder i Norwegian Block Exchange. Har finansutdannelse ved Handelshøyskolen BI, 12 års erfaring fra forsvaret og har tidligere jobbet med ressursplanlegging i Norwegian Air Shuttle.


 
Morten+Wilhelm+Winther_aug+2016+%28003%29.jpg

Morten Wilhelm Winther // Partner i Simonsen Vogt Wiig

Kryptovalutaer – kan de erstatte vanlige penger som betalingsmiddel.

Siden Bitcoin ble introdusert i 2009 har man sett en fremvekst av en rekke kryptovalutaer – Ether, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Zcash, og IOTA, for å nevne noen. Mange kryptovalutaer, som Bitcoin, er utviklet for å utgjøre et alternativt betalingsmiddel til fiat penger/nasjonal valuta. Mange mener derfor at slike kryptovalutaer kun har verdi dersom, og i den grad, de blir et utbredt betalingsmiddel. Selv om det foreløpig ikke i nevneverdig grad er mulig å benytte noen kryptovaluta som betalingsmiddel mener mange at potensialet til å erstatte vanlige penger er stort.  Er det mulig for en kryptovaluta å bli et utbredt betalingsmiddel og erstatte nasjonale valutaer?

Morten Wilhelm Winther er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og arbeider mye mot FinTech sektoren og med finansregulatoriske spørsmål. Blant annet arbeider han mye med rettslige spørsmål knyttet til kryptovaluta, ICO'er og betalingsformidling.

 

Både Simonsen Vogt Wiig og Morten Wilhelm Winther er rangert i Tier 1 i Chambers Fintech Guide 2019.  

Morten er jurist fra Universitet I Oslo og har i tillegg en Bachelor of Science i Mechanical Engineering fra MIT.


 
PerMortenHoff.jpg

Per Morten Hoff // Konferansier

Per Morten Hoff har i 27 år ledet IKT-Norge og få om noen har fulgt IKT-næringen og digitalisering  så tett som Hoff. Han er også kjent som aktiv samfunnsdebatant. Hoff jobber i dag i sitt eget konsulentfirma Maktens Korridorer AS.

 

 


 

KRYPTOVALUTA, Bitcoin, ICO’er og Blockchain

På konferansen vil du få mulighet til å få kjøpt boken “Kryptovaluta, bitcoin, ico og Blockchain”, av forfatter Lasse Meholm. Boken er utgitt på Hegnar Medias Bokklubb.
Pris til konferansedeltakere; kr 350,- (veil. pris kr 489,-)

 
 
 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår Blockchain konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no


Våre samarbeidspartnere:

 
svw_logo_CMYK_for web_skjerm.jpg