cyber Security

Sikker digital fremtid – et lederansvar!

Cybertrusler får stadig mer oppmerksomhet hos myndigheter og i media, men krever også ledelsesfokus og en plass i norske styrerom.  Manglende cybersikkerhet kan føre til betydelige finansielle tap.


 

Hvorfor delta?

Cyber-sikkerhet er viktig fordi bedrifter/ organisasjoner samler, behandler og lagrer store datamengder. En betydelig del av disse dataene kan være sensitiv informasjon, enten det er immateriell eiendom, økonomiske data, personlig informasjon eller andre typer data hvor uautorisert tilgang vil ha store negative konsekvenser.

Delta på konferansen, bli inspirert av ekspertene, hør hvordan andre bedrifter har løst utfordringene, og få med deg nyttige tips og råd.

 

Hvem møter du?

Du vil møte eksperter innen Cyber-sikkerhet fra de største IT-leverandørene, samt sikkerhetsansvarlige i store norske bedrifter.

Både små og store selskaper vil være tilstede i salen. I tillegg til spennende og lærerike foredrag, vil det være anledning i pausene til å knytte nye kontakter, diskutere med eksperter og andre med samme sikkerhetsutfordringer som din bedrift.

 

  • Hvordan kan skyen øke din bedrifts IT-sikkerhet? 

  • Hva er din bedrifts strategi/plan for å håndtere IT-sikkerhetsrisiko?

Digitalisering skaper store muligheter. 86% av konsernsjefene har digitalisering øverst på agendaen. I en stadig mer digitalisert verden hvor vår økonomi og demokratiske prosesser er avhengig av sikre og robuste skyløsninger, blir vårt samfunn stadig mer utsatt for cyberangrep. Angrep vokser, blir mer utspekulerte, skjer hyppigere og forårsaker stadig mer skade. Det har vært et ekstraordinært år. Mange eksempler på store sikkerhetsbrister har allerede kommet for dagen med bl.a. Wannacry og Helse Sør-Øst angrepene. 

KPMGs store CEO undersøkelse 2017

  • 1 av 3 norske toppledere mener virksomheten ikke er godt nok rustet til å håndtere cybertrusler.

  • 9 av 10 norske toppledere vil øke investeringene i cybersikkerhet

  • 4 av 10 norske ledere mener også at virksomheten har blitt smartere når det kommer til å måle effekten av cyberinvesteringene.

Les mer om Cybersikkerhet her: Tar dere sikkerhet på alvor?

18. oktober 2018 @ Grand Hotel
Kl.: 08:30 - 12:30


Priser

Ordinærpris: kr 1 990,- eks. mva
Abonnent pris: kr 1 490,- eks. mva (abonnent av Finansavisen/Kapital)
Studentpris: kr 690,- eks. mva

Agenda 18. oktober

Kl 08.00 – 08.30: Registrering av deltakere
Kl 08.30 – 08.40: Velkommen Jack Fischer Eriksen, Næringslivets Sikkerhetsråd
Kl 08.40 – 09.10: Hans Christian Pretorius, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Kl 09.10 – 09.40: Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge
Kl 09.40 – 10.00: Pause
Kl 10.00 – 10.30: Jan Micos, CGI
Kl 10.30 – 11.00: Chantal Rademaker de Ridder, KPMG
Kl 11.00 – 11.20: Pause
Kl 11.20 – 11.50: Yonatan Striem-Amit, Cybereason
Kl 11.50 – 12.20: Morten Somby, Equinor
Kl 12.20 – 12.30: Takk for i dag, Jack Fischer Eriksen


 
JackFischer.jpeg

Jack Fischer Eriksen // Direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd

Dagens konferansier. Jack kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og UD. Han har bakgrunn fra både politi og næringsliv. Han har tidligere, for å nevne noe, jobbet i Nordic Content Protection/Canal Digital AS/Telenor Broadcast AS, der han jobbet med å bekjempe piratering og illegal streaming. Før dette jobbet Jack i tolv år i politiet. Han har utdannelse fra Politihøgskolen, tatt Risk Management på BI, prosjektledelse hos Metier og gått på Forsvarets Høgskole.

Mørketallsundersøkelsen 2018 viser at det å etablere en systematisert og planmessig tilnærming til sikkerhetsarbeidet gjennom styringssystemer og rammeverk har en positiv effekt. Dette er tiltak som gir økt deteksjonsevne, bedre beredskap og forebygging. Kostnaden ved å en slik proaktiv tilnærming til sikkerhet, er mye lavere enn kostnadene og det potensielle skadeomfanget ved en alvorlig hendelse.


 
hans-christian-pretorius.jpg

Hans Christian Pretorius // Avdelingsdirektør, Avdeling for IKT-sikkerhet // Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Hans Christian Pretorius har erfaring fra IT-sikkerhet i offentlig og privat sektor, inkludert Politiet og Etterretningstjenesten. I privat sektor har han jobbet innen shipping og olje og gass, inkludert tre år i Midtøsten. Pretorius er utdannet ved Universitetet i Bergen og BI.

I løpet av det siste året har NSM håndtert større og mer alvorlige digitale hendelser enn tidligere. Omfanget av datainnbrudd øker og trusselaktørene blir flere og dyktigere samtidig som norske virksomheter digitaliserer sentrale forretningsprosesser. Norske styrerom må være bevisste på at forretningsrisikoen øker og velge både riktig risikoappetitt og investeringsvilje i beskyttelsestiltak. Klarer virksomheten å beskytte seg? Har de tilgang på nødvendig kompetanse? Følger de gjeldende lovgiving?


 
Chantal Rademaker de Ridder.jpg

Chantal Rademaker de Ridder // Partner Technology, Cyber and Head of Privacy & Data Protection // KPMG Nederland

Chantal is a partner at KPMG Advisory in the Netherlands and one of the co-leaders of the Technology / Cyber Security group. She also heads the Privacy & Data Protection practice.

By combining her technical expertise with her business, marketing and legal knowledge, Chantal is uniquely positioned to support companies with digital transformation and to allow them to elevate cyber risks into business opportunities.

She advises boards of directors about digital risk matters like cyber security, privacy & data protection, privacy enhancing technologies, data analytics, digital marketing, e-commerce, profiling & tracking, behavioral advertising, social engineering, digital identity, access management, digital risk monitoring & controls, GDPR, ePrivacy and regulatory compliance. She will explain more on trust, how to incorporate this in your operating model and on working from a defensible privacy and data protection position to using it as a competitive edge.

"Using trust as business enabler"

Companies will have to incorporate trust and privacy by design in their operating models. It will help enabling business and strengthening their reputation if you do it right. But if you ignore this can be a huge pitfall as well with serious reputational risks.


 
Ole Tom Seierstad.jpg

Ole Tom Seierstad // Nasjonal Sikkerhetsdirektør // Microsoft Norge

Seierstads ansvarsområde inkluderer de fleste Microsoft-produkter og kontakt mot de ulike segmentene som bruker Microsoft-programvare.

Med et endret trusselbilde og mer avanserte angrepsmetoder settes det større krav til virksomheter om å beskytte informasjon, ansatte og IT-systemer – dette gjelder for alle typer virksomheter og størrelser i både privat og offentlig sektor.

AI - the future of Cyber Security?
Cyber criminals are continuing to relentlessly infect machines and engage in botnet activity with the intention to have a large infrastructure that they could then mine for sensitive data and possibly monetize. Defending against botnet activity is not a simple task and as always seen in years past, takes a massive effort by both private and public organizations working together.

We continue to develop new capabilities in our platforms that use machine learning, automation, and advanced real-time detection techniques. Our aim is to strengthen our customers’ ability to not only protect against evolving, sophisticated threats, but also quickly detect and respond when a breach occurs.


 
YonatanStriem-Amit.jpg

Yonatan Striem-Amit // CTO and Co-Founder // Cybereason

Yonatan Striem-Amit, CTO and Co-Founder of Cybereason, is a machine learning, big data analytics and visualization technology expert, with over a decade of experience applying analytics to security in the Israeli Defense Forces and Israeli Governmental Agencies. Prior to founding Cybereason, Yonatan headed the development for Watchdox, a leading DRM and SaaS security startup.
 
Since he founded Cybereason in 2012 the company raised $189 million from investors like Softbank, Lockheed Martin, CRV, and Spark Capital. Cybereason is privately held and headquartered in Boston with offices in London, Tel Aviv, and Tokyo.

A hacker’s perspective: Understanding how attackers think about enterprise Security.
In this talk, we will explore how our adversaries think about us - how they view some of the security mechanisms employed by organizations and what their impact is on the hacking process. We will learn which security tools impact what part of the attacker’s process. We will discuss the value of common security practices and understand how hackers get around them and which ones prove more challenging. Finally, we will consider which practices create the most costly barriers for attackers.


 
Morten Somby.jpg

Morten Somby // Rådgiver, Corporate IT // Equinor

Morten er rådgiver med ansvar for styring av cybersikkerhet i Equinor. Han har mer enn 20 års erfaring innen IT, og kom til Equinor i 2006 etter flere år som konsulent hos kunder innen bank og telekommunikasjon i Norge og England. Morten har en master i Telematikk fra NTNU i Trondheim.

Cybersikkerhet – Hva gjør vi?
Vi ser at det er en kontinuerlig økning av trusler og sårbarheter samtidig som at vi kjøper og flytter tjenester ut i skyen. Hva gjør Equinor for å håndtere den uendelige strømmen av angrep?


 
JanMickos_CGI.jpg

Jan Mickos // Vice President of Cyber Security // CGI

Countering a Nation state Cyberattack

A real life example of a private company falling victim of a Nation State Espionage campaign and fighting that. The presentation aims to demonstrate the capabilities needed in practice in order to be able to detect and defend against a Nation State threat actor.

Jan Mickos is Vice president Cybersecurity at CGI. He has an extensive background of more than 20 years of IT and Cybersecurity in different roles. He is leading the Finnish Cybersecurity practice which consists of a Security Operations Center (SOC) and professional services in the cybersecurity domain.


Ønsker du å være partner eller utstiller på vår Cyber Security konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no


Våre samarbeidspartnere:


 
 
 
 
 

Utstillere