cyber Security

Sikker digital fremtid – et lederansvar!

Norsk cybersikkerhet kan best beskrives som en festtale. Det snakkes varmt om, men støttes hverken med investeringer eller vies særlig oppmerksomhet i selskapenes helhetlige strategi.

For selskaper midt i en digitaliseringsprosess er jakten på løsninger som gir umiddelbar gevinst stor. Konsekvensen er at cybersikkerheten ofte nedprioriteres.

Samtidig kan manglende sikkerhet gi betydelige finansielle tap, enten ved tap av kritisk data eller manglende sikring av kundedata under personvernforordningen GDPR.

4 av 10 ledere i norske næringsliv er enige eller delvis enige i at de tror det er rimeligere å betale løsepenger ved et eventuelt hackerangrep enn å investere i sikkerhetssystemer. Kun 4 av 10 har en handlingsplan ved et eventuelt angrep.

  • Hvordan kan du øke din bedrifts sikkerhet?

  • Hva er din bedrifts strategi eller plan for å håndtere et eventuelt angrep?

  • Hvilke langsiktige konsekvenser kan et angrep få for bedriften?

Løsepengevirusangrep økte med 350% i fjor
I en stadig mer digitalisert verden hvor økonomiske og demokratiske prosesser er avhengig av sikre skyløsninger, blir samfunnet stadig mer utsatt for cyberangrep. Angrep vokser, blir mer utspekulerte, skjer hyppigere og forårsaker stadig mer skade. Å stole på andre er ikke nok. Du står selv ansvarlig for å sikre egne og andres data.


 

Hvorfor delta?

Cyber-sikkerhet er viktig fordi bedrifter/ organisasjoner samler, behandler og lagrer store datamengder. En betydelig del av disse dataene kan være sensitiv informasjon, enten det er immateriell eiendom, økonomiske data, personlig informasjon eller andre typer data hvor uautorisert tilgang vil ha store negative konsekvenser.

Delta på konferansen, bli inspirert av ekspertene, hør hvordan andre bedrifter har løst utfordringene, og få med deg nyttige tips og råd.

 

Hvem møter du?

Du vil møte eksperter innen Cyber-sikkerhet fra de største IT-leverandørene, samt sikkerhetsansvarlige i store norske bedrifter.

Både små og store selskaper vil være tilstede i salen. I tillegg til spennende og lærerike foredrag, vil det være anledning i pausene til å knytte nye kontakter, diskutere med eksperter og andre med samme sikkerhetsutfordringer som din bedrift.

 

10. oktober 2019 @ Grand Hotel
Kl.: 08:30 - 12:00Programmet oppdateres fortløpende

 
Odin Johannessen

Odin Johannessen

Odin Johannessen // Ny direktør i Næringlivets Sikkerhetsråd (NSR)

Dagens konferansier

Sikkerhet, ledelse og håp (som metode)

Odin vil ta utgangspunkt i tre rapporter fra NSR, henholdsvis Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (2019), Mørketalls undersøkelsen (2018) og Hybrid undersøkelsen (2019). Fra disse rapportene vil han hente noen viktige funn, og kommentere disse i lys av det eksisterende trusselbildet. Odin vil videre snakke om lederansvar, bedriftskultur og sikkerhet. Siden han er siste mann ut, og er konferansier vil han oppsummere og avrunde dagens konferanse.

Odin Johannessen er generalmajor og kommer fra stillingen som sjef for Hæren. Han har både nasjonal og utenlandsk militær utdanning. Hans militære karriere inkluderer stillinger ved Grensevakten, Hans Majestet Kongens Garde, Kavaleribataljonen og Telemark bataljon, Krigsskolen, og Brigade Nord. Han har vært sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, og har også vært militær rådgiver i Forsvarsdepartementet. Odin Johannessen har tjenestegjort i den internasjonale operasjonen Stabilization Force (SFOR) i Bosnia–Hercegovina og ISAF i Afghanistan. Johannessen ble i juni 2019 tilsatt som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), og startet der 2. september 2019.


 
Bente Hoff

Bente Hoff

Bente Hoff // Avdelingsdirektør for Nasjonalt cybersikkerhetssenter // NSM

Digital risiko øker - hva så?

Bente Hoff vil snakke om risikobildet og erfaringer fra siste års hendelser. Hun vi også snakke om hva dette har med offentlig - privat samarbeid å gjøre og hvilken rolle det nyetablerte Nasjonale cybersikkerhetssenteret vil ha.

Bente Hoff har lang erfaring med digitalisering og IKT-sikkerhet i både privat og offentlig sektor og er opptatt av at forretningsutvikling og sikkerhet er to sider av samme sak. Hun er sivilingeniør fra NTH, har en mastergrad i teknologiledelse og har studert ved Forsvarets Høyskole.


 
Øyvind Juell-Mathiesen

Øyvind Juell-Mathiesen

Øyvind Juell-Mathiesen // Associate Director Consulting // Gartner Norge


Topp trender for sikkerhet og risikostyring

Sikkerhet og risikostyring er viktigere enn noen sinne. Gartner har identifisert hvilke hovedtrender som gjelder innen området. Disse vil i større eller mindre grad påvirke alle virksomheter. Kjennskap til og planlegging i forhold til disse trendene bidrar til at ledere for sikkerhet og risikostyring får mulighet til å styrke organiasjonens motstandskraft, bedre støtte forretningsmessige mål og styrke sin stilling i organisasjonen. Denne keynoten fra Gartner vil gi en kort introduksjon til hovedtrendene.

Øyvind Juell-Mathiesen har mer enn 20 års erfaring innen IT og mer enn 15 års erfaring innen informasjonssikkerhet i en rekke bransjer, blant annet finans og forsikring, statlige organisasjoner, teknologileverandører, telekommunikasjon og tjenesteleverandører. Øyvind kom til Gartner i midten av 2018 og bistår Gartner sine kunder i Norden, EMEA og USA.

Øyvind har dyptgående kunnskap innen informasjonssikkerhet som spenner over teknologiområder innen driftede sikkerhetstjenester, hendelseshåndtering og en mengde sikkerhetsprodukter. Øyvind er sertifisert SABSA Chartered Security Architect, SANS accredited GCFA (GIAC Certified Forensic Analyst), GCFE (GIAC Certified Forensic Examiner) og medlem av SANS GIAC Advisory Board.


 
Øyvind Hirsch

Øyvind Hirsch

Øyvind Hirsch // Leder digitale platformer // Bertel O. Steen

Bertel o. Steen sin sikkerhetsreise

Øyvind Hirsch vil fortelle om Sikkerhets reisen Bertel O. Steen er på sammen med Telenor. Han vil gi et innblikk i hvordan de fra 2012 og frem til i dag har kommet «Fra et teknologi-fokus til sikkerhetsbevissthet og trelags teknisk sikkerhets arkitektur». Han er overbevist om at det å få flest mulig til å dele og samarbeide vil gjøre alle best mulig rustet mot de som ikke vil deg vel.

Øyvind Hirsch er leder i dag for Digitale plattformer i Bertel O. Steen og har en bred erfaring fra ledelse innen drift, forvaltning og utviklingsleveranser fra både kunde og leverandør siden. Han ser sammenhengene mellom tekniske og forretningsmessige forhold, og kommuniserer godt mellom forretning og IT. Bak seg har han mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i en rekke ulike virksomheter, deriblant Capgemini og EDB Business Partner

Bertel O. Steen er kanskje mest kjent som importør og selger av bilmerker som Mercedes-Benz, Peugeot, Kia, Opel, Citroën, DS og Smart. I dag spenner imidlertid den over 100 år gamle virksomheten over en lang rekke bransjer og områder, fra forsvarsindustri og landbruk til eiendom, sikkerhetsutstyr på flyplasser og elektrifisering av ferger. Konsernet omsetter for over 15 milliarder og Hirsch og hans team server over 5500 brukere på 300 lokasjoner rundt om i Norge på tvers av alle forretningsområdene.


 
Knut Sælid

Knut Sælid

Magnus Felde

Magnus Felde

Knut Sælid // Avdelingsdirektør // Kartverket
Magnus Felde // Senior Manager // Deloitte Cyber Risk Services

En helhetlig tilnærming til cybersikkerhet

Kartverkets data og tjenester utgjør helt sentrale elementer i et moderne samfunn, og det er således viktig at våre data og tjenester er tilgjengelige og korrekte.

Som det fremgår i PST sin åpne trusselvurdering representerer statlig styrte datanettverksoperasjoner en vedvarende trussel mot norske verdier. Spesielt fremheves innhentingsoperasjoner og forsøk på påvirkning fra blant annet fremmede etterretningstjenester.

For Kartverket er det viktig å ta en helhetlig tilnærming til arbeidet med cybersikkerhet. I denne presentasjonen gir vi et innblikk i hvordan Kartverket og Deloitte har kartlagt nå-situasjonen, samt startet arbeidet med transformasjonsprosjektet «Sikkerhet 2021».

Knut Sælid, Avdelingsdirektør, Kartverket
Knut jobber som leder for IT-systemutviklingsavdelingen i Kartverket. Fokuset er på optimalisering av daglige arbeidsoppgaver gjennom automatisering, sikkerhet og strategisk utvikling av enheten. Han har en mastergrad innen utvikling av store programvaresystemer fra Universitet i Oslo, og har jobbet innen systemutvikling i det private i mange år. 

Magnus Felde, Senior Manager, Deloitte Cyber Risk Services
Magnus leder Deloitte sitt Cyber Strategy tjenesteområde. Han har et stort fokus på å hjelpe sine kunder med å knytte sikkerhetsutfordringer til forretningsmessige aspekter, og således sørge for at beslutningene som tas både adresserer relevante trusler og muliggjør forretningen. Magnus har en mastergrad innen informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik, samt en Master of Management fra BI
.


 
Chuck Davis

Chuck Davis

Chuck Davis // Direktør for Cyber Security // Hikvision

Myter og fakta om cybersikkerhet - To sider av historien

Hikvisions direktør for Cyber Security, Chuck Davis, vil øke bevisstheten om hvordan en global teknisk gigant som Hikvision opererer når det gjelder bekymringer og saker om Cyber Security. Talen vil også dreie seg om mytene og halvsannhetene som omgir Cyber Security, og den vil gi deltakere informasjon om hvordan de skal takle disse og hvordan de kan takle Cyber Security-spørsmål. Nå og i fremtiden.

Chuck Davis er en cybersikkerhet veteran med mer enn 20 års erfaring innen cybersikkerhet. Før han begynte i Hikvision, jobbet Davis som en utøvende sikkerhetsarkitekt for IBM, og administrerte de globale programmene til forsvar mot skadelig programvare og sårbarhet. Han har syv amerikanske patenter, tre flere i påvente og har mange sertifiseringer. Davis har vært arkitekten bak designet og distribuerte mange løsninger innen felt som forebygging mot datatap, forsvar mot skadelig angrep og elektronisk etterforskning - bare for å nevne noen.


 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår Cyber Security konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no


Våre samarbeidspartnere: