erfaringer med gdpr

Hva har din bedrift gjort for å bli GDPR-klar?

Få måneder etter at GDPR trådte i kraft er norske selskap fortsatt i villrede. 48 prosent av europeisk næringsliv er fortsatt ikke innenfor regelverket, og mange av dem som sier de er det, ville ikke bestått om Datatilsynet hadde banket på døren i dag.

Et regelverk som er såpass nytt fordrer noen spørsmål til deg som leder eller ansvarlig:

  • Hvilken rettspraksis ligger til grunn?

  • Hvilke eksempler kan man følge?

  • Hvilke tiltak må gjøres for å unngå sanksjoner?

GDPR er kostbart, grensesettingen er diffus og Datatilsynet har nok å ta i de kommende månedene og årene. Men å ikke innrette seg er ikke et alternativ!

Hegnar Event har samlet en rekke eksperter fra næringslivet som gir deg svar på «best practice», gode case-studier og svar på hvordan din bedrift takler personvern på en best mulig måte. Ikke minst hvordan du kan bruke personvernlovgivningen til din fordel.

5. desember 2018 @ Grand Hotel kl. 8.30-12.00
31 Karl Johans gate, 0159 Sentrum


Priser

Ordinærpris: kr 1990,- eks. mva
Abonnentpris: kr 1490,- eks.mva.


Program for dagen:

Kl 8.00 - 8.30: Registrering av deltakere
Kl 8.30 - 8.35: Velkommen med Per Morten Hoff - dagens konferansier
Kl 8.35 - 9.05: Thomas Olsen, Simonsen Vogt Wiig
Kl 9.05 - 9.35: Marte Shetelig, Storebrand Livsforsikring
Kl 9.35 - 09.55: Pause
Kl 9.55 - 10.25: Carl Espen Wollebekk, Hiddn Solutions
Kl 10.25 - 10.55: Geir Christian Karlsen, Mesier
Kl 10.55 - 11.15: Pause
Kl 11.15 - 11.45: Arnt Olav Årdal, Bisnode Norge
Kl 11.45 - 12.15: Kristin Barkost og Håkon Lindteigen, Kongsberg Gruppen
Kl 12.15 - 12.20: Takk for i dag med Per Morten Hoff


 
Per Morten Hoff

Per Morten Hoff

Per Morten Hoff // Konferansier 

Per Morten Hoff har i 27 år ledet IKT-Norge og få om noen har fulgt IKT-næringen og digitalisering  så tett som Hoff. Han er også kjent som aktiv samfunnsdebatant. Hoff jobber i dag i sitt eget konsulentfirma Maktens Korridorer AS.

 

 
Thomas Olsen

Thomas Olsen

Thomas Olsen // Assosiert partner i Simonsen Vogt Wiig

Erfaringer med GDPR – suksesskriterier og fallgruver
Foredraget oppsummerer viktige erfaringer fra GDPR-bistand til et stort antall selskaper:

  • Hvilke tiltak er det som oftest mangler hos virksomhetene?

  • Hvor er risikoen for sanksjoner (bøter, pålegg, erstatning mv.) størst?

  • Hva er vanlige grunner til at GDPR-prosjekter ikke blir gjennomført i tråd med målsetningene?

  • Hva er suksesskriteriene for å sikre effektiv etterlevelse og kommersielt handlingsrom for bruk av opplysninger?

  • Hvilke regler som gjelder for markedsføring i ulike kanaler.

Thomas Olsen (PhD) er assosiert partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med personvern som spesialområde. Olsen har doktorgrad i personvern fra UiO og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Olsen er forfatter av Personvernhåndboken (Gyldendal 2016) og Gyldendal Rettsdatas kommentarer til GDPR. Han har bred erfaring med å rådgi norske og internasjonale virksomheter med å etterleve personvernlovgivningen.

 

 
Marte_Shetelig_2.jpg

Marte Shetelig // Personvernombud // Storebrand Livsforsikring

Personvern i praksis
Erfaringer fra Storebrands arbeid med personvern. Forberedelsene til GDPR og ikke minst fortsettelsen. Er arbeidet med personvern avgjørende for kundens tillit til virksomheten, og hvem skal i så fall sørge for at denne tilliten opprettholdes over tid?

Marte Shetelig er personvernombud i Storebrand konsernet hvor hun blant annet har vært en av flere ledere for programmet 'Personvern 2018 - digital tillit'. Hun har tidligere arbeidet i Juridisk seksjon i arbeids- og velferdsdirektørens stab hvor hun blant annet har arbeidet med personvernrettslige spørsmål i en offentligrettslig kontekst. 

 

 
Arnt Olav Aardal

Arnt Olav Aardal

Arnt Olav Aardal // Head of Compliance // Bisnode Norge

Kan vi slutte å snakke om GDPR?
Næringslivet har brukt hundrevis av millioner kroner på GDPR-råd og GDPR-prosjekter de siste årene. Likevel opplever mange frustrasjon og usikkerhet rundt kravene i regelverket. Spør du fem advokater om hvordan du skal tolke kravene i GDPR, risikerer du å få seks ulike svar. Dette foredraget ser nærmere på om vi i iveren etter å bli «GDPR-compliant» taper målet av syne? Finnes det andre, og bedre, måter å tilnærme seg denne tematikken?

Arnt Olav Aardal er Head of Compliance i Bisnode Norge, der han har et særlig ansvar for personvern og informasjonssikkerhet. Aardal har tidligere arbeidet som politiadvokat ved Asker og Bærum politidistrikt og som advokat i BDO compliance og gansking, og har omfattende erfaring med å bistå virksomheter med å etterleve regulatoriske krav.

 

 
Håkon Lindteigen

Håkon Lindteigen

Kristin Barkost

Kristin Barkost

Kristin Barkost og Håkon Lindteigen // Kongsberg Gruppen

Innføring av GDPR i Kongsberg Gruppen – et implementeringsprosjekt
Foredraget vil inneholde de erfaringer som er gjort i arbeidet med implementering av GDRP i et globalt konsern.  Hvordan vi valgte å organisere det som et prosjekt og hvordan vi fulgte dette opp, og hvilke erfaringer vi har med oss i det videre arbeidet med personvern i KONGSBERG.

Håkon Lindteigen er Vice President Corporate Compliance/Corporate Privacy Officer. Håkon har jobbet  i KONGSBERG siden 2009 og fra 2014 i konsernets compliance avdeling. Personvern inngår som en viktig del av compliance arbeidet i selskapet. Siden 2017 har han også hatt rollen som Corporate Privacy Officer.

Kristin Barkost er Project Manager – Data Privacy. Kristin er utdannet økonom, og har snart 40 års fartstid i KONGSBERG, et norsk industrikonsern på over 200 år. Hun har innehatt ulike roller og ansvarsområder; innen økonomi/regnskap/finans, safety og security, HR.  Har vært prosjektleder for konsernets fellesprosjekt for personvern fra 2017.

 
 
 
Carl Espen Wollebekk.jpg

Carl Espen Wollebekk // Administrerende direktør // Hiddn Solutions

GDPR i praksis: Nesen i skyen – Hodet i sanden
Nesten 40% av alle uønskede datalekkasjer skyldes gjenglemt og stjålet utstyr. Situasjonen tilspisser seg hver eneste dag, og det hjelper ikke å ha verdens beste nettskysikkerhet når brukerne lagrer sensitiv informasjon lokalt på PC-en.

Carl Espen Wollebekk er administrerende direktør i Hiddn Solutions ASA, notert på Oslo Børs, og har lang erfaring fra børsnoterte it-selskaper som Atea og Tandberg Data. Wollebekk har en MBA fra Schiller International University i London og er siviløkonom fra Copenhagen Business School.

 
 
 
gckprofil2.jpg

Geir Christian Karlsen // Gründer // Mesier

Helhetlig tilnærming til GDPR i praksis. Det kan fort bli GDPRrrr for bedrifter, da dette må etterleves hver dag.
GDPR er noe man må leve med hver dag og ansatte må følge i praksis. Tanker rundt "Privacy by design" og hvordan få en effektiv oversikt i håndteringen av de IT-messige utfordringene. Vi skal se litt på erfaringer, utfordringer og hva man skal tenke på for at dette skal fungere i praksis, samt etablere en "Cloud Governance" struktur for din bedrift.

Geir Christian Karlsen jobber i dag med IT-sikkerhetsselskapet AppsCo og Mesier, og er seriegründer med bred erfaring innen software utvikling, outsourcing, informasjonssikkerhet og spesielt innen HR software som tidligere Gründer av Evolution Software (Nå endel av 4Human HRM).

I dag jobber han med å etablere et nytt software som skal effektivisere håndteringen av GDPR og ha en helhetlig tilnærming til de systemmessige prosessene som må til for å overholde den nye personvernsforordningen GDPR.

 

Relatert artikkel i Finansavisen

GDPR tar jafs av IT budsjettet


 
vlcsnap-2017-11-24-15h15m42s470.png
 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår GDPR konferanse?

Fyll ut skjema:

Navn *
Navn

Våre samarbeidspartnere: