fremtidens bilbransje 2018

Powered by Autolease


MOTOR i samarbeid med Automotive Consulting Group (ACG) inviterer til Fremtidens Bilbransje for 2. år på rad.

Delta på konferansen for å få et konkurransefortrinn i et stadig skiftende marked. Hør hva ekspertene har å si om hva som skal til for å henge med i den raske utviklingen.

Endrede rammebetingelser fra myndigheter i Norge og EU, elektrifisering av drivlinjer, nye tredjepartaktører og andre uromomenter vil endre måten du driver forretning på. Kampen om pengestrømmen i verdikjeden vil skjerpes, kontroll over informasjon og data blir viktigere og bilprodusentene vil ta en stadig større kontroll over kundene. Derfor må aktørene spisse sine posisjoner i markedet og ta grep for å beholde eierskapet over kundene.

Mer effektiv drift gjennom samarbeid og sammenslåinger blir avgjørende hvis man skal overleve i den nye digitale arenaen. Virtuelle opplevelser vil redusere behovet for fysiske anlegg, men samtidig øke kravet til digitale løsninger. Derfor må man komme både eksisterende og nye konkurrenter og aktører i forkjøpet. Noen av svarene, men også mange viktige spørsmål vil bli presentert hos oss.
 

Program oppdateres fortløpende!

 

6. september 2018 @ Latter
Holmens Gate 1, Oslo
Kl 13:00 - 17:30


Program:

12:30 Registrering og mingling
13:00 Velkommen av ACG
13:10 Andreas Scheel // Konferansier
13:15 Christina Bu // Generalsekretær Norsk elbilforening
13:40 Jonas Hernqvist er Vice President Sales & Marketing for NEVS
14:05 Paal Jahrmann // Daglig leder for Mobile konsernet
14:25 PAUSE
14:55 Arild Hermstad // Nasjonal talsperson // Miljøpartiet De Grønne
15:20 Børre Skiaker // Generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
15:45 NTNU
16:05 PAUSE
16:35 Morten Rynning, CityQ
17:00 André Sjåsæt // Konserndirektør for Konsernutvikling i Bertel O. Steen
17:20 Avslutting med Andreas Scheel
17:30 Takk for i dag!


 
original_Andreas_Scheel.jpg

Andreas Scheel // Konferansier // Redaksjonssjef Motor 

Andreas Scheel har en bachelor i Economics fra University of Utah, og har jobbet innen finansiering, salg og journalistikk. De siste 21 årene har han jobbet i Finansavisen, siden 2004 som redaksjonssjef for Motor.

 

 
Christina Bu, Norsk elbilforening (foto Aksel Jermstad - Norsk elbilforening.).jpg

Christina Bu // Generalsekretær Norsk elbilforening

Christina Bu er daglig leder i Norsk elbilforening, en rolle hun har hatt siden juni 2014. Før dette jobbet hun som politisk rådgiver innen mobilitet- og miljøspørsmål i NAF. De siste fire årene har hun jobbet for å bygge opp og utvikle Elbilforeningen, som i dag er et ledende fagmiljø innen elektrisk mobilitet og en av Norges største forbrukerorganisasjoner.

Elbilforeningen spiller en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt i omleggingen til elektrisk mobilitet, og arbeider i samarbeid med statlige organer, industri og andre organisasjoner. Foreningen har i dag 25 ansatte og over 60.000 medlemmer – elbileiere over hele landet. I kraft av å være ekspert på elektrisk mobilitet er Christina ofte i møte med bilprodusenter, gir råd til politikere og statlige organer i Norge og internasjonalt, og er innleder på konferanser verden over.

På konferansen vil Christina Bu vil fortelle om elbil-utviklingen nasjonalt og internasjonalt, og dele sine vurderinger av mulighetene og utfordringene fram mot 100 prosent elbilsalg.

 

 
Paal-Jahrmann-avd.-Oslo.jpg

Paal Jahrmann // Daglig leder for Mobile konsernet

Paal Jahrmann er Daglig leder for Mobile konsernet som er Norges 6. største bilforhandlerkjede med 32 forhandlere i Sør-Norge.
Forut for nåværende stilling var han i 10 år Adm. dir. i Birger N. Haug AS som er den bilforhandlergrupperingen i Norge som har høyest andel El-biler i porteføljen.  Paal har følgelig arbeidet med de utfordringene en stadig økende andel El-biler i kundeporteføljen innebærer for detalj leddet i bilbransjen over lang tid. Den aller største utfordringen for forhandlerleddet er at inntektene relatert til service i garantitiden halveres når en bil med fossilt drivstoff  byttes ut med en el-bil.  

På Fremtidens Bilbransje vil Paal Jahrmann gjennom sitt innlegg gi oss et innblikk i mulige tilnærminger til denne og andre utfordringer relatert til elektrifisering av bilparken.

 

 
Andre Sjasat.jpg

André Sjåsæt // Konserndirektør for Konsernutvikling i Bertel O. Steen

Bertel O. Steen importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, DS og Citroen til Norge, og har rundt 40 egeneide forhandlere. Bertel O. Steen omsatte i fjor for drøyt 16 milliarder kroner og har de siste årene jobbet målrettet med videreutvikling av konsernet. André Sjåsæt har de siste fire årene hatt rollen som konserndirektør for strategi og forretningsutvikling og er i dag konserndirektør for «Konsernutvikling og digitale tjenester» i Bertel O. Steen.

Det vakte oppsikt da Bertel O. Steen innledet en stor stillingsannonse med spissformuleringen: «Den siste personen som tar lappen er allerede født.» Bakgrunnen er at bilbransjen påvirkes kraftig av globale trender som elektrifisering, biler tilkoblet internett, selvkjørende biler og nye mobilitetstjenester. I dette bildet har Bertel O. Steen en målsetning om å bygge morgendagens bilhus og forvalte 117 år med stolt bilhistorie inn i fremtiden. Det handler om å finne balansen mellom å videreutvikle og forbedre dagens virksomhet, samtidig som konsernet bygger nye posisjoner for fremtiden.

 

 
Roar Sollie

Roar Sollie

Roar Sollie // Partner og dalig leder i ACG

Roar Sollie kommer sist fra jobben som administrerende direktør i Bertel O. Steen Detalj AS, men har også lang erfaring fra ulike jobber i bilbransjen og har vært både importør og forhandler. Roar har spesiell kompetanse og erfaring innen mål- og resultatledelse, snuoperasjoner og prestasjons-/virksomhetsforbedring både i norsk og internasjonalt miljø.

 

 
jonas_hernqvist.jpg

Jonas Hernqvist er Vice President Sales & Marketing for NEVS

Jonas Hernqvist er Vice President Sales & Marketing for NEVS. NEVS kjøpte konkursboet etter Saab Automobile og står nå i startgropen for lansering i slutten av året, med start i Kina. NEVS har et 100% fokus på elbiler og har sitt hovedkontor i Trollhättan, Sverige, men mye av sin virksomhet i Kina, hvor en fabrikk nå står ferdig. Jonas har tidligere hatt flere ledende stillinger i General Motors og Saab Automobile, blant annet som regional direktør for Asia, Afrika og Midtøsten og globalt ansvar for forhandlerutvikling.

Bilindustrien ligger i forkant av den største forandringen på 100 år, og det er ikke bare elektriske biler som er ansvarlige for endringen, men også nye salgsmodeller og tilbud som er mulig ved digitalisering, og at bilen er konstant "tilkoblet" og i det lange løp selvkjørende.

Jonas Hernqvist vil fortelle deg om NEVs spennende reise fra bilprodusent til å tilby kunder mobilitetstjenester.

 

 
Morten-Rynning-17-21-web.jpg

Morten Rynning, CityQ

Rynning har over 20 års erfaring som leder og grunder innen Skandinaviske startups innen digitalisering, inkludert CityQ, Aispot (travel tech), VVSkupp (netthandel), Maaslev (elsykkeldeling) og CyberWatcher (market intelligence software).
Med CityQ og Maaslev jobber Morten med å erstatte biltrafikk med nye typer smarte elsykler og mobilitetstjenester. CityQ-kjøretøyet er en slags «elbilsykkel» på 4 hjul med beskyttelse for vær, plass til passasjerer og bagasje.  Elsykkelen har vakt stor interesse i både Norge og utlandet. CityQ er også laget for å inngå i bildelingsløsninger og smarte IOT-nettkoblede elkjøretøy. Bildeling i byene kan trenge både CityQ og elsykler som supplement. Flere bildelingstjenester planlegger for dette sammen md CityQ og Maaslev.
  
CityQ vil presentere både bilsykkelen, delingsplattformen og hvordan samarbeid mellom kollektiv, bysentrum og transportselskap vil forandre måten vi reiser på i de neste 10 årene. Og kanskje får vi i framtiden også selvkjørende sykler?!

Bilsykkel og bilfri mobilitet. Innovasjon og nye muligheter!
CityQ vil presentere den norskutviklede bilsykkelen og nye mobilitetstjenester og share riding. Store endringer men også muligheter innen urban mobilitet og MaaS – når byene vil begrense private biler i sentrum.

 

 
Børre3.jpg

Børre Skiaker // Generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Børre Skiaker er daglig leder i KNA som er Norges første og eldste bilorganisasjon. Han er utdannet bilmekaniker, økonom og jurist, og har erfaring som motocrossfører, heltids racerbilfører og kjøreinstruktør. Men også «tøffe» kjøreturer på flere kontinenter. Siden 2003 har han vært ansatt i lederstillinger i NAF, Norges Bilbransjeforbund og KNA.

KNA har en lang og betydningsfull historie innen veitrafikk og bilsport. Skifte fra hest og kjerre til automobil hadde sine utfordringer i 1907. Men det er et nytt skifte på gang, fra mekanisk teknologi og fossilt drivstoff til elektriske, digitale og automatiserte løsninger.

Børre Skiaker vil snakke om hvordan dette utfordrer bilistene og entusiastene, og hvordan ny og gammel teknologi kan dekke ulike formål.

 

 
arild hermsted 1.jpg

Arild Hermstad // Nasjonal talsperson // Miljøpartiet De Grønne

Arild Hermstad er nasjonal talsperson for De Grønne. Han var førstekandidat for MDG i Hordaland til Stortingsvalget i 2017.

Arild har over 15 år bak seg som leder for Framtiden i våre hender, og under hans ledelse ble organisasjonen den desidert største blant miljøorganisasjonene i antall medlemmer. Arild var styreleder i Syklistenes Landsforening fra 2013-2018. Han har jobbet for en rekke frivillige organisasjoner etter at han fullførte hovedfaget sitt i geografi ved Universitetet i Bergen i 1995.

 

 
Fra venstre: Helge Bergo, Erik Brettingen Johansen, Ola Kirkerud

Fra venstre: Helge Bergo, Erik Brettingen Johansen, Ola Kirkerud

Revolve NTNU – Morgendagens Ingeniører

Revolve NTNU er en studentorganisasjon som er basert i Trondheim. Hvert år lager de en elektrisk racerbil fra bunnen av og konkurrerer i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter, Formula Student. For første gang har Team 2018, også lagd en autonom (førerløs) racerbil som skal delta på samme konkurranse. Organisasjonen har alltid hatt høyt fokus på utvikling og innovasjon, og hvert år dytter Revolve NTNU grensene for teknologi, og setter nye høyder for hva en frivillig studentorganisasjon får til. 

På konferansen vil de fortelle om årets konkurranse og sine toppresultater samt hvordan de utdanner fremtidens ingeniører.

 

Ønsker du å være partner eller utstiller på konferansen Fremtidens Bilbransje?

Kontakt: event@hegnar.no


Hovedsponsor:

 
 

Arrangør:

 
FA-Motor-logo-sort.png
 

Våre samarbeidspartnere:

 
 

Utstiller:

 
 

Fra Fremtidens Bilbransje 2017