Fremtidens Regnskap og økonomi

Regnskap og økonomi har jobbet med digitalisering de siste 10 årene. Viktigste driver for dette har vært de skybaserte ERP-systemene. I løpet av de senest ti årene har de skybaserte økonomissystemene nærmest blitt allemannseie blant de mindre bedriftene. Nå er de store bedriftene også på vei opp i skyen.

Roboter og ny teknologi erstatter menneskelig arbeidskraft. Det siste året er robotisering som begrep kommet for fullt. Først og fremst handler det om «Robotic Process Automation» eller RPA. Her benyttes en softwarerobot, installert på en PC, til å automatisere oppgaver som gjøres manuelt av ansatte i dag.

Neste steg er utviklingen av såkalt kunstig intelligens. Her er det snakk om maskinlæring hvor man skal lære systemet og foreta beslutninger basert på historikk og logaritmer. Når dette kommer på plass har man ifølge ekspertene havnet i en helt ny liga.


 

Hvorfor delta?

Bransjen er inne i en periode med omfattende endringer, der den digitale teknologien er i ferd med å endre innarbeidede metoder og arbeidsmønstre fullstendig.

Delta på konferansen, bli inspirert av ekspertene, hør hvordan andre bedrifter har
løst utfordringene, og få med deg nyttige tips
og råd.

Hvem møter du?

På konferansen «Fremtidens regnskap og økonomi» vil flere av Norges fremste eksperter fortelle hvilke trender som vil prege det kommende året i bransjen.

Både små og store selskaper vil være tilstede i salen. I tillegg til spennende og lærerike foredrag, vil det være anledning i pausene til å knytte nye kontakter, diskutere med eksperter og andre med samme utfordringer som din bedrift.

 

 

Dato: 28. november 2018
Tid: Kl.: 08:30 - 12:00

Sted: Gamle Museet, Dronningensgate 4, Oslo

Ordinærpris: kr 1 990,- eks. mva
Abonnent pris: kr 1 490,- eks. mva (abonnent av Finansavisen/Kapital)
Studentpris: kr 690,- eks. mva

 

Program oppdateres fortløpende!


 
 Foto: Nicolas Tourrenc

Foto: Nicolas Tourrenc

Christine Lundberg Larsen // Administrerende direktør i Regnskap Norge

Regnskapsbransjen står midt i en stor omstilling, kanskje den største hittil i historien.
Mye handler om teknologi og prosesser, men alt handler om mennesker i endring. Samtidig er det godt å se at nyheter med dommedagsprofetier er i ferd med å bli mer nyanserte; fra «Disse jobbene blir erstattet av roboter og Ai» til «Kunstig intelligens kan skape flere jobber enn den stjeler». Vinnerne er de som følger med i tiden og er åpne for endringer – men samtidig klarer å beholde roen og ikke får panikk.

Mer enn noen gang handler det om å puste med magen, sortere tankene og ta presise avgjørelser. Det er slett ikke sikkert den beste løsningen er å erstatte kompetente mennesker med maskiner. Vi må se hvordan mennesker og maskiner kan jobbe smart sammen, og rendyrke det som er unikt for oss mennesker. Utfordringen er mye det samme som ved tidligere skifter; endring gjør vondt og det ligger en iboende motstand mot å jobbe på nye måter. Å rokke ved etablerte maktposisjoner i en organisasjon utløser sterke reaksjoner. Det så vi blant annet hos Statistisk Sentralbyrå i fjor høst, og for et par år siden hos Innovasjon Norge.

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge. Hun har bakgrunn som revisor, og har omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon.

 

 
StåleRisa03.jpg

Ståle Risa // CEO i 24SevenOffice

Regnskap som ferskvare – hvordan vinne markedet med kunstig intelligens og AI-Assistant.
Veien mot å bli moderne handler om å holde tritt med teknologien, og utnytte den gjennom effektivisering og automatisering av prosesser, som gir bedriften viktige gevinster.

Skal man fortsette å sitte i førersetet må virksomheten holde tritt med utviklingen, og velge effektive løsninger som gir konkurransefortrinn.

Ståle Risa er CEO i 24SevenOffice, Europas første skybaserte ERP-system som ble startet i 1997. Han har en Master of Science i eBusiness Management og drives av IT og innovasjon. Han er en evig optimist, gir seg aldri og motiveres av å kunne gjøre det umulige mulig.

24SevenOffice ble født i skyen og har 20 års erfaring med kundesamarbeid mellom regnskapsfører og deres kunder i skyen. Med AI-Assistant tilbyr vi automatisert godkjenningsflyt og bokføring ved hjelp av kunstig intelligens (AI) til regnskapsbransjen i det norske markedet.

Selskapet er blant Europas ledende teknologiselskaper innen ERP - og regnskapssystemer i skyen – og har i dag over 32.000 bedrifter som kunder. Selskapet er børsnotert på AktieTorget i Sverige med ticker: 247.

24SevenOffice tilbyr et komplett forretningssystem der alle moduler er ferdig integrerte – fra Regnskap, CRM, Prosjektstyring, Timeregistrering, Rapportering - til Reiseregning og Kjørebok.

 

 
Siri Tjuvholmen_6131.jpg

Siri Nilssen // CEO i Amesto AccountHouse

Regnskap, lønn og HR - Mulighetsrommet er enormt!
Vi er helt i starten av et utviklingsløp, der kunstig intelligens flytter regnskapsbransjen fra å gi økonomiske råd basert på «hva skjedde», til å bruke innsikt og prediksjon for å endre kurs i tide.

Amesto jobber med flere spennende innovasjonsprosjekter knyttet opp mot AI og robotics. Selskapet har kommet langt i utviklingen av en ny regnskapsrobot som vil åpne et stort mulighetsrom i vår bransje.

I kjølvannet av dette opplever vi et betydelig taktskifte. Kombinasjonen av ny teknologi og innsikt vil endre CFOens hverdag, og økonomifunksjonen får en mer strategisk rolle ut over tradisjonell regnskapsproduksjon.

Siri Nilssen er konsernsjef i Amesto AccountHouse, et av markedets ledende HR- og økonomihus. Selskapet har 200 ansatte innen regnskap, lønn & HR i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har vokst kraftig i løpet av de siste årene og har etablert seg som en sterk, Nordisk totalleverandør. Amesto tilbyr også globale regnskaps- og lønntjenester gjennom Amesto Global, som er representert i mer enn 50 land. 

Siri er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor og har mer enn 15 års erfaring som CFO og leder i flere større selskap.

 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no


Våre samarbeidspartnere: