Fremtidens Regnskap og økonomi

Regnskap og økonomi har jobbet med digitalisering de siste 10 årene. Viktigste driver for dette har vært de skybaserte ERP-systemene. I løpet av de senest ti årene har de skybaserte økonomissystemene nærmest blitt allemannseie blant de mindre bedriftene. Nå er de store bedriftene også på vei opp i skyen.

Roboter og ny teknologi erstatter menneskelig arbeidskraft. Det siste året er robotisering som begrep kommet for fullt. Først og fremst handler det om «Robotic Process Automation» eller RPA. Her benyttes en softwarerobot, installert på en PC, til å automatisere oppgaver som gjøres manuelt av ansatte i dag.

Neste steg er utviklingen av såkalt kunstig intelligens. Her er det snakk om maskinlæring hvor man skal lære systemet og foreta beslutninger basert på historikk og logaritmer. Når dette kommer på plass har man ifølge ekspertene havnet i en helt ny liga.


 

Hvorfor delta?

Bransjen er inne i en periode med omfattende endringer, der den digitale teknologien er i ferd med å endre innarbeidede metoder og arbeidsmønstre fullstendig.

Delta på konferansen, bli inspirert av ekspertene, hør hvordan andre bedrifter har
løst utfordringene, og få med deg nyttige tips
og råd.

Hvem møter du?

På konferansen «Fremtidens regnskap og økonomi» vil flere av Norges fremste eksperter fortelle hvilke trender som vil prege det kommende året i bransjen.

Både små og store selskaper vil være tilstede i salen. I tillegg til spennende og lærerike foredrag, vil det være anledning i pausene til å knytte nye kontakter, diskutere med eksperter og andre med samme utfordringer som din bedrift.

 

 

Dato: 28. november 2018
Tid: Kl.: 08:30 - 12:00

Sted: Gamle Museet, Dronningensgate 4, Oslo

Ordinærpris: kr 1 990,- eks. mva
Abonnent pris: kr 1 490,- eks. mva (abonnent av Finansavisen/Kapital)
Studentpris: kr 690,- eks. mva

 

Agenda

Kl 8.00: Dørene åpnes for registrering og mingling
Kl 8.30: Velkommen med Bjørn Henning Grandal, Finansavisen
Kl 8.35: Christine L. Larsen, Regnskap Norge
Kl 9.05: Mariann Brusdal, PWC
Kl 9.35: Pause, servering og mingling - besøk utstillerstand med våre partnere
Kl 9.55: Ståle Risa, 24SevenOffice
Kl 10.25: Siri Nilssen, Amesto
Kl 10.55: Pause, servering og mingling - besøk utstillerstand med våre partnere
Kl 11:15: Jan Fredrik Håvie, Skattedirektoratet
Kl 11:45: Stein Ragnar Noreng, TheVIT
Kl 12.15: Takk for i dag og oppsummering med Bjørn Henning Grandal


 
Foto: Nicolas Tourrenc

Foto: Nicolas Tourrenc

Christine Lundberg Larsen // Administrerende direktør i Regnskap Norge

Regnskapsbransjen står midt i en stor omstilling, kanskje den største hittil i historien.
Mye handler om teknologi og prosesser, men alt handler om mennesker i endring. Samtidig er det godt å se at nyheter med dommedagsprofetier er i ferd med å bli mer nyanserte; fra «Disse jobbene blir erstattet av roboter og Ai» til «Kunstig intelligens kan skape flere jobber enn den stjeler». Vinnerne er de som følger med i tiden og er åpne for endringer – men samtidig klarer å beholde roen og ikke får panikk.

Mer enn noen gang handler det om å puste med magen, sortere tankene og ta presise avgjørelser. Det er slett ikke sikkert den beste løsningen er å erstatte kompetente mennesker med maskiner. Vi må se hvordan mennesker og maskiner kan jobbe smart sammen, og rendyrke det som er unikt for oss mennesker. Utfordringen er mye det samme som ved tidligere skifter; endring gjør vondt og det ligger en iboende motstand mot å jobbe på nye måter. Å rokke ved etablerte maktposisjoner i en organisasjon utløser sterke reaksjoner. Det så vi blant annet hos Statistisk Sentralbyrå i fjor høst, og for et par år siden hos Innovasjon Norge.

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge. Hun har bakgrunn som revisor, og har omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon.

 

 
StåleRisa03.jpg

Ståle Risa // CEO i 24SevenOffice

Regnskap som ferskvare – hvordan vinne markedet med kunstig intelligens og AI-Assistant.
Veien mot å bli moderne handler om å holde tritt med teknologien, og utnytte den gjennom effektivisering og automatisering av prosesser, som gir bedriften viktige gevinster.

Skal man fortsette å sitte i førersetet må virksomheten holde tritt med utviklingen, og velge effektive løsninger som gir konkurransefortrinn.

Ståle Risa er CEO i 24SevenOffice, Europas første skybaserte ERP-system som ble startet i 1997. Han har en Master of Science i eBusiness Management og drives av IT og innovasjon. Han er en evig optimist, gir seg aldri og motiveres av å kunne gjøre det umulige mulig.

24SevenOffice ble født i skyen og har 20 års erfaring med kundesamarbeid mellom regnskapsfører og deres kunder i skyen. Med AI-Assistant tilbyr vi automatisert godkjenningsflyt og bokføring ved hjelp av kunstig intelligens (AI) til regnskapsbransjen i det norske markedet.

Selskapet er blant Europas ledende teknologiselskaper innen ERP - og regnskapssystemer i skyen – og har i dag over 32.000 bedrifter som kunder. Selskapet er børsnotert på AktieTorget i Sverige med ticker: 247.

24SevenOffice tilbyr et komplett forretningssystem der alle moduler er ferdig integrerte – fra Regnskap, CRM, Prosjektstyring, Timeregistrering, Rapportering - til Reiseregning og Kjørebok.

 

 
Siri Tjuvholmen_6131.jpg

Siri Nilssen // CEO i Amesto AccountHouse

Regnskap, lønn og HR - Mulighetsrommet er enormt!
Vi er helt i starten av et utviklingsløp, der kunstig intelligens flytter regnskapsbransjen fra å gi økonomiske råd basert på «hva skjedde», til å bruke innsikt og prediksjon for å endre kurs i tide.

Amesto jobber med flere spennende innovasjonsprosjekter knyttet opp mot AI og robotics. Selskapet har kommet langt i utviklingen av en ny regnskapsrobot som vil åpne et stort mulighetsrom i vår bransje.

I kjølvannet av dette opplever vi et betydelig taktskifte. Kombinasjonen av ny teknologi og innsikt vil endre CFOens hverdag, og økonomifunksjonen får en mer strategisk rolle ut over tradisjonell regnskapsproduksjon.

Siri Nilssen er konsernsjef i Amesto AccountHouse, et av markedets ledende HR- og økonomihus. Selskapet har 200 ansatte innen regnskap, lønn & HR i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet har vokst kraftig i løpet av de siste årene og har etablert seg som en sterk, Nordisk totalleverandør. Amesto tilbyr også globale regnskaps- og lønntjenester gjennom Amesto Global, som er representert i mer enn 50 land. 

Siri er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor og har mer enn 15 års erfaring som CFO og leder i flere større selskap.

 

 
Stein-Ragnar.jpg

Stein Ragnar Noreng // Administrerende Direktør i TheVIT

Fremtiden - mer enn bare teknologi?
Regnskaps- og økonomifunksjoner vil tilføres mange og spennende muligheter i årene som kommer gjennom tilgang på ny teknologi. Men er det kun i ny teknologi at de spennende mulighetene ligger, eller forventer kunder, samfunnet og brukere, verdifulle endringer også på andre områder?

Noreng vil i sitt innlegg fokusere spesielt på følgende:

  • Behovet som ledere har for å ha kontroll samtidig som virksomheten presterer.

  • Hvordan samspillet mellom bruk av teknologi og mennesker skaper nye og spennende muligheter for dette behovet

Stein-Ragnar Noreng er grunnleggeren av The Value Innovation Team. Han har bakgrunn som administrerende direktør i KPMG, og har styreerfaring fra både internasjonale og nasjonale virksomheter. Han har hatt en rekke lederposisjoner i ulike resultatenheter.

Stein-Ragnar har ledet strategi- og endringsprosesser både som toppleder og som rådgiver for kunder. Han kjenner godt betydningen av en god og effektiv økonomifunksjon fra en toppleders perspektiv.

TheVIT tilbyr et unikt tjenestekonsept innen økonomi, HRM, regnskap og forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling. Gjennom fleksible, skreddersydde løsninger får kunden tilgang til en økonomiavdeling med kompetanse, kapasitet og tilpasset forretningsmessig styringsinformasjon normalt forbeholdt større virksomheter. TheVIT har 200 ansatte fordelt på 10 kontorer over hele østlandet.

 

 
Marianne_Brusdal01.jpg

Marianne Brusdal // Partner, Risk Advisory Services // PWC Norway

Fremtidens økonomifunksjon - PWCs benchmark 2018
Hvor digitale og kostnadseffektive er dagens økonomifunksjoner?
Benchmarkundersøkelsen viser at virksomheter som følger med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk ny teknologi også er de som er mest kostnadseffektive. Disse selskapene har et kostnadsnivå som er en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjonen


 
Jan Fredrik Håvie.JPG

Jan Fredrik Håvie // Prosjektleder / forretningsutvikler // Skattedirektoratet

Hvilke muligheter gir næringslivets digitalisering for enklere etterlevelse av skattesystemet?

Skatteetaten blir ofte ansett å ha lykkes med digitalisering. Det er likevel liten grunn til å hvile på tidligere resultater. Digitaliseringen i næringslivet medfører både nye trusler og nye muligheter for hvordan skattesystemet følges opp i fremtiden.  

Digitaliseringsarbeid innen skatteområdene fremover kan ikke begrenses til Skatteetatens egen virksomhet og prosesser. Det er nødvendig å se på hele økosystemet for næringslivet, der også kunder, leverandører og næringslivets hjelpere inngår. 

Det sees nå på mulighetene for å bygge skattesystemet bedre inn i næringslivets digitale prosesser.  "Compliance By Design" kan bidra til at nye utfordringer løses på andre måter enn krav om økt innrapportering og kan også skape merverdi for næringslivet. 

Det vil fremdeles være behov for innhenting av informasjon fra næringslivet til offentlige etater. Rapportering mer direkte fra regnskapet, som ved SAF-T, kan forenkle selve rapporteringen.

Jan Fredrik Håvie har ledet flere av de største utviklingsprosjektene i Skatteetaten, blant annet moderniseringsprosjektet for innhenting av grunnlagsdata til selvangivelsen og prosjektet for etablering av nytt særavgiftssystem.  

Han har arbeidet mye  med Skatteetatens strategi for videre digitalisering.  Jan Fredrik er også sentral i samarbeidet med finansnæringen om digitalisering (DSOP) og er med i "Nordic Smart Government" prosjektet for forenkling av næringslivets rapportering på tvers av etater og landegrenser. Nå arbeider han spesielt med hvordan digitaliseringen i næringslivet kan utnyttes for bedre og enklere etterlevelse av skattesystemet.

Jan Fredrik har arbeidet i skatteetaten i åtte år, og har tidligere arbeidet som leder, konsulent og rådgiver. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, samt Master of Management og bedriftsøkonom fra BI.


Ønsker du å være partner eller utstiller på vår konferanse?

Fyll ut skjema:

Navn *
Navn

Våre samarbeidspartnere: