GDPR for ledere

Hva betyr EUs nye personvernforordning (GDPR) for norske toppsjefer og styreledere?

25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft. GDPR er en forordning som EU har til hensikt å styrke og forene databeskyttelse for enkeltpersoner i EU. Som leder eller styremedlem vil du få klarhet i hva GDPR betyr for din virksomhet.

5 av 10 ledere tror ikke GDPR angår dem. Over halvparten av norske ledere tror ikke at den nye personvernforordningen gjelder deres virksomhet, ifølge Risk:Value-rapporten fra NTT Security. I realiteten angår regelverket de fleste.

På konferansen vil du forstå konsekvensene av forordningen. Dermed kan du sikre at din bedrift, forening eller organisasjon er best mulig forberedt slik at dere unngår bøter og tap av omdømme.

Programmet oppdateres fortløpende.

21. november 2017 @ Grand Hotel
31 Karl Johans gate, 0159 Sentrum


Program:

Kl 08:00 - Registrering og mingling
Kl 08:30 - Konferansier Per Morten Hoff ønsker velkommen
Kl 08:35 - Thomas Olsen, Simonsen Vogt Wiig
Kl 09:05 - Helge Veum, Datatilsynet
Kl 09:35 - Pause m/bevertning og nettverksbygging
Kl 09:55 - Eirik Gundersen, Bisnode Norge
Kl 10:25 - Cecilie Kjelland, Yara International
Kl 10:55 - Pause m/bevertning og nettverksbygging
Kl  11:10  - Kimberly Lein-Mathisen, Microsoft Norge
Kl 11:45 - Paul Chaffey, KMD for Høyre
Kl 12:15 - Takk for i dag


 
Permortenhoff2.jpg

Per Morten Hoff // Konferansier 

Per Morten Hoff har i 27 år ledet IKT-Norge og få om noen har fulgt IKT-næringen og digitalisering  så tett som Hoff. Han er også kjent som aktiv samfunnsdebatant. Hoff jobber i dag i sitt eget konsulentfirma Maktens Korridorer AS.


 
Bilde Thomas Olsen.jpeg

Thomas Olsen // Senioradvokat // Simonsen Vogt Wiig

Hvordan sikre etterlevelse av GDPR innen mai 2018. 

EUs personvernforordning ble vedtatt i 2016 og får virkning fra mai 2018. Forordningen er den største personvernreformen på over 20 år og innebærer nye og strengere regler (blant annet bøter opp til 20 millioner Euro eller 4 % av global omsetning). Foredraget gir oversikt over de nye reglene og praktiske tips til hvordan virksomheter bør gå frem for å sikre effektiv etterlevelse og kommersielt handlingsrom for utnyttelse av personopplysninger innenfor brukernes forventninger og regelverkets rammer.


 
HelgeVeum.jpg

Helge Veum // Avdelingsdirektør // Datatilsynet

Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og har som oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet sitter på endringene som innføringen av personvernforordningen medfører for innbygger og virksomheter.

Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet. Veum har vært i Datatilsynet siden 2003. Der han arbeidet med de fleste sektorer, og da spesielt offentlig sektor og helsesektoren. Han er telekomingeniør og har mastergrader innen IT og økonomi/ledelse.


 
Paul Chaffey.jpg

Paul Chaffey // Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for Høyre

Gjennomføring av GDPR innebærer både en videreføring av store deler av gjeldende norsk personvernrett og en omfattende ny detaljregulering. Hva ser vi på som de største endringene, og hvilke forventninger har myndighetene til effekten av det nye personvernregelverket.

Paul Chaffey har ansvar for blant annet digitaliserings- og personvernarbeidet.


 
Eirik Gundersen.jpg

Eirik Gundersen // Administrerende Direktør // Bisnode Norge

GDPR – en fantastisk mulighet!

Hvor god kontroll og kvalitet har du på dine data?
Bisnode snakker om innsiktsdata, GDPR og hvilke muligheter dette kan gi.


 
Cecilie.JPG

Cecilie Kjelland // Head of Data Privacy // Yara International ASA 

Personvern/GDPR i bedriften.

Erfaringer fra Yaras arbeid med personvern , personvernprogram og implementering.


 
kimberly.jpg

Kimberly Lein-Mathisen // General Manager // Microsoft Norway

Digital transformation and the impact of trust and privacy (GDPR).

Every organization is impacted by the recent increased focus on data privacy rights.

GM Kimberly Lein-Mathisen will discuss Microsoft’s commitments to digital transformation trust and helping your organization’s advance privacy practices to align with privacy regulations such as the GDPR.Ønsker du å være partner eller utstiller på vår GDPR konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no 


Våre samarbeidspartnere:

 

 
svw_logo_CMYK_for web_skjerm.jpg
Bisnode med tagline sort TIL WEB.JPG
 
 
draftit-privacy-logo-liten.png
canon-logo-png--1200.png
 
 
ITtrust.jpg
Intility_byline_RGB.JPG