Hvordan lykkes med innovAsjon

På denne minikonferansen vil Truls Berg, leder av Open Innovation lab of Norway, ta deg gjennom de 7 viktigste tipsene for å lykkes, raskere, oftere og billigere enn dine konkurrenter.

Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne for å lykkes. Samtidig mislykkes 9 av 10 innovasjoner, og mange virksomheter baler med prosesser som åpenbart ikke er tilpasset dagens realiteter.

Dagens hurtige teknologiske utvikling endrer fundamentalt innovasjons-perspektivet.

De viktigste utfordringene konferansen vil belyse er:

  • På lag med trendene, - 5 skift som endrer det meste og 7 grep som åpner muligheter. Viktig å få frem at teknologien enten åpner for muligheter eller setter en begrensning.

  • Årsaken til at åpen innovasjon oppleves som vanskelig, - og 5 teknikker som reduserer problemet.

  • Kunsten å skaffe seg nye innovasjonslodd uten å miste fokus på drift, - 2 idrettsgrener som i utgangspunktet har lite med hverandre å gjøre, men som med tre grep kan spille sammen på måter som sikrer konkrete innovasjonsgevinster.

  • Juster kursen før det er for sent - innover hvordan du innoverer!

  • Morgengym for innovative endringsagenter - konkrete take aways basert på 30 år i front.

 

27. februar @ Hegnar Media Event

Kl 08:30 - 11:00
Hoffsveien 70 A, Smestad


 
Winning-the-Race.png
 

 
rsz_027.jpg

Truls Berg // Leder av Open Innovation Lab of Norway

Dagens foredragsholder er Ansvarlig redaktør, InnoMag, adm.dir i Inspirator AS, managing partner i Digital Insight og leder av Open Innovation Lab of Norway, Truls Berg.

Truls er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder.

Truls har så langt vært med å starte 10 virksomheter, blant annet Component Software (Affecto, nå CGI), Integrate, Comperio, Divine Nordic, Inspirator og Movation. I tillegg har han bistått en rekke andre oppstartsbedrifter.

I dag bruker han mesteparten av sin tid på å bistå gründere med å lykkes, i tillegg er han engasjert redaktør av InnoMag, Norges ledende innovasjonsmagasin med over 25.000 lesere.