Workshop: innovAsjon 2.0

Er du blant de som tror at innovasjon ikke kan måles?

Identifiser din virksomhets vekstpotensial ved å delta på workshop! her vil du få tatt Open Innovation Assessment testen (OIA), få målt din ROI – Return on Innovation og høst bedre resultater raskere.

Er du på jakt etter;

  • Raskere resultater og hyppigere lansering av mer innovative nye produkter og tjenester?

  • Høyere suksessgrad takket være bedre samsvar mellom mål, innovasjonsprosess og sentrale KPI’er

  • Redusert risiko grunnet bedre struktur, riktige verktøy og kombinatoriske effekter

  • Nye kulturelle grep som øker omstillingsevnen

Dagens hurtige teknologiske utvikling endrer fundamentalt innovasjons perspektivet. Vi ser en klar trend i retning av at innovasjon og verdiskapning i økende grad finner sted i samhandlende økosystemer, og gevinstene er store for de som lykkes. Utfordringen er at gevinstene forutsetter at man måler det de færreste så langt måler.

Open Innovation Lab of Norway deler verktøy, metoder, rammeverk og konkrete tips i samarbeid med Finansavisen.

PS! Du får med deg resultatet av OIA- testen hjem, og har dermed spart 8.500,- 

 

Dato: 13. november 2018 @ Hegnar Media
Hoffsveien 70 A, Smestad

Tid: Kl 08:30 - 12:00


Ordinærpris: kr 1 990,-
Abonnent Finansavisen/Kapital: kr 1 550,-


 
rsz_027.jpg

Truls Berg // Leder av Open Innovation Lab of Norway

Leder av Open Innovation Lab of Norway, Truls Berg, vil lede dagens workshop. Truls er en norsk seriegründer som så langt har vært med å starte over 10 virksomheter med til sammen 1200 arbeidsplasser. Som ivrig innovasjonsforkjemper med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen innehar har en rekke styreverv, og er en hyppig brukt foredragsholder.

I dag bruker han mesteparten av sin tid på å bistå endringsagenter med å lykkes, i tillegg er han engasjert redaktør av InnoMag, Norges ledende innovasjonsmagasin med over 25.000 lesere.

 

 
Winning-the-Race.png