kunstig intelligens
i praksis

Som leder i Norge i dag kan du ikke la være å forholde deg til kunstig intelligens, den vil bli den viktigste drivkraften for vekst og overlevelse i årene fremover.

Kunstig intelligens vil påvirke alle bransjer og virksomheter. Delta på konferansen og hør gode eksempler fra norske virksomheter som har tatt i bruk kunstig intelligens i en praktisk hverdag.

Noen ekspertuttalelser;

  • Accenture sier i en fersk rapport - AI er fremtiden til vekst. Vi må se på kunstig intelligens som en helt ny vekstfaktor. AI kommer i tillegg til kapital, arbeidskraft og teknologi og vil alene bidra til en dobling av veksten i avanserte økonomier innen 2035.

  • PWC hevder at AI vil gjøre verdensøkonomien 160 billioner dollar større innen 2030.

  • McKinsey sier at selskaper med en "proaktiv AI-strategi" leverer 7.5 prosent høyere profittmargin enn gjennomsnittet.

  • En fersk studie fra Capgemini Research Institute viser at AI-skeptiske bedriftsledere kan være et hinder for større utbredelse av kunstig intelligens i bedriftene. Mange ledere lar være å ta i bruk kunstig intelligens på grunn av kunnskapsmangel og misforståelser.

 

22. mai 2019 @ Hotel Continental
Kl 08:30 - 12:00

Stortingsgata 24/26


 
 

Hvorfor delta

På konferansen vil du få høre om gode eksempler, kundecaser og praksis fra norsk næringsliv. Lær hvordan din bedrift kan bruke kunstig intelligens til å øke bedriftens inntekter, redusere kostnadene og styrke din markedsposisjon.


Hvem møter du

På konferansen møter du toppledere og fagfolk som er godt i gang med kunstig intelligens. Både små og store selskaper er til stede. Her møter du nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, kunder og konkurrenter. Møt noen av de skarpeste hodene innen kunstig intelligens i Norge.

 

Program for dagen

Kl 8.00 - 8.30: Registrering av deltakere
Kl 8.30: Velkommen med Jon Trygve Hegnar
Kl 8.35: Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup (H)
Kl 9.00: Digital Insight, Truls Berg
Kl 9.25: PAUSE servering - besøk våre utstillere og prat med AI ekspertene
Kl 9.45: Kundecase: Accenture / Storebrand
Kl 10.10: Kundecase: SopraSteria / Kværner
Kl 10.35: PAUSE servering - besøk våre utstillere og prat med AI ekspertene
Kl 10.55: Anzyz, Per Morten Hoff
Kl 11.20: Computas, Marco Bertani-Økland med studentene Josephine Honoré og Denise Warncke Hansen
Kl 11.45: Gartner, Ulas Burkay
Kl 12.15: Takk for i dag med Jon Trygve Hegnar


Påmelding


 
JonTrygveHegnar.png

Jon Trygve Hegnar // Konferansier 

Jon Trygve Hegnar er leder for Hegnar Media Digital, med bakgrunn fra Norges Handelshøyskole og San Francisco-baserte Vivino. Han jobber til daglig med digital strategi og utvikling for produkter som Finansavisen, Kapital, Hegnar.no, ABC Startsiden og Smakeappen


 
Nikolai Astrup  Foto: Sturlason Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup
Foto: Sturlason
Utenriksdepartementet

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

Regjeringens tanker rundt digitalisering og kunstig intelligens


 
Truls Berg

Truls Berg

Truls Berg // Managing partner i Digital Insight

AI –  kort tilbakeblikk og 7 lange tanker om hvor vi er på vei

Truls Berg, frittalende og visjonær norsk IT nestor, inspirator og innovasjonsforkjemper.  Som Managing partner i Digital Insight leder han et selskap som har vist seg å bli en viktig hjelper for mange av Norges innovative virksomheter. Han har gjort det til sitt kall å hjelpe endringsagenter med å skape god innovasjon, og som en av Norges sjeldne serieentreprenører med over 10 selskaper og tilsammen 1 MRD NOK og over 1200 arbeidsplasser  ”på samvittigheteten”  vet han bedre enn de fleste hva som skal til. 


 
Ulas Burkay

Ulas Burkay

Ulas Burkay // Director i Gartner Consulting

Hvordan kan bedrifter planlegge og begynne på AI-reisen?

Kunstig Intelligens – Artificial Intelligence (AI) er et konkurransefortrinn og viktig brikke innen den digitale transformasjonen. Den er nå øverst på "Hype curve", men beveger seg så fort at virksomheter må begynne å utvikle nødvendig kompetanse for ikke å bli etterlatt. Vi undersøker hvordan bedrifter på ulike modenhetsnivåer kan bygge på eksisterende data og analyseferdigheter for å rigge seg for større endringer.

Ulas Burkay er Director hos Gartner Consulting, Bank og Finans Industri i Norden. Han er optatt av å skape forretnigsverdi gjennom intelligent bruk av data og nye teknologier. Han har jobbet med noen av de største globale og nordiske klienter i løpet av de siste 16 årene. Han har hjulpet bedrifter med å skape AI og analytics-kompetanse og forbedre bunnlinjen. Burkay har doktorgrad i strategisk ledelse, MSc i teknologiledelse og sivilingeniør med fokus på stokastisk modellering.


 
Frode Strand, Kværner

Frode Strand, Kværner

 
Brede Bjørhovd, SopraSteria

Brede Bjørhovd, SopraSteria

Frode Strand // CIO // Kværner
Brede Bjørhovd // Data scientist // Sopra Steria

Erfaringer fra bruk av maskinlæring  og optimaliseringsteknikker i EPC-bransjen.

Frode Strand og Brede Bjørhovd, vil beskrive pågående prosjekter i Kværners digitaliseringsprogram, som benytter ulike teknologier og algoritmer for å løse problemer fra optimalisering av stålunderstell, via automatisert design av stilas, til sjekk av byggbarhetsregler for oljeplattformer.

Frode Strand
Frode Strand er CIO i Kværner, en ledende aktør i EPC-bransjen. Med et tiårs erfaring fra bruk av IT i EPC-bransjen, og lang erfaring fra internasjonal konsulentvirksomhet i Norden, Europa og Midtøsten, er Frode opptatt av hvordan nye teknologier kombinert med kjente og nye algoritmer kan benyttes til å forbedre produktivitet, endre byggemetoder og endre forretningsmodeller for EPC-bransjen.

Brede Bjørhovd
Brede jobber som data scientist hos Sopra Steria, et ledende IT konsulentselskap i Norge. Han har mastergrad fra University College London i maskinlæring. Mens han studerte var han med på å starte et selskap som identifiserer mistenksom atferd ved bruk av kameraer, og nevrale nettverk. Sammen med London Centre for Nanotechnology, utviklet han en algoritme som klassifiserte smittsomme sykdommer for bruk i Sør-Afrika. Mens han har arbeidet med Frode Strand hos Kværner har han jobbet med flere maskinlæringsmetoder, alt fra genetiske algoritmer til generativ modellering.


 
Vivi Gevelt, Storebrand

Vivi Gevelt, Storebrand

 
Fredrik Bergflødt, Accenture

Fredrik Bergflødt, Accenture

Fredrik Bergflødt // Prosjektleder i Accenture
Vivi Gevelt // SVP i Storebrand

Kunstig intelligens og uførepensjon - Bedre kundeopplevelser og effektiv saksbehandling

Oppgjørssaker innen livs- og pensjonsforsikring er ofte komplekse med lang saksbehandlingstid og manuelle vurderinger. Ved hjelp av ny teknologi ønsker Storebrand nå å radikalt kunne forbedre kundeopplevelsen, lønnsomheten og effektivitet i tradisjonell virksomhet og derigjennom skape høy forretningsverdi. Sammen med Accenture har de implementert kunstig intelligens i oppgjørsprosessen for uførepensjon for å redusere ventetiden til et minimum. Vivi Gevelt fra Storebrand og Fredrik Bergflødt fra Accenture vil presentere sine erfaringer fra prosjektet.

Vivi Gevelt
Vivi er utdannet siviløkonom MSc ved Norges Handelshøyskole (NHH) og tar nå en mastergrad i Technology Management ved NTNU. Hun har mer enn 11 års erfaring fra det nordiske finans- og forsikringsmarkedet. Vivi er særlig opptatt av å bygge en kundeorientert kultur med fokus å skape gode kundeopplevelser gjennom smart bruk av ny type teknologi og innovasjon i tradisjonelle prosesser. Som SVP integrerer hun nå kunstig intelligens kjerneprosessene i Oppgjør og har praktisk erfaring med hvordan få til endringsprosesser rundt ny teknologi og hva det krever av organisasjonen for å få gode resultater.

Fredrik Bergflødt
Fredrik er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen nanoteknologi og NTNUs Entreprenørskole. Som teknologikonsulent i Accenture har Fredrik mer enn 5 års erfaring fra IT- og innovasjonsprosjekter for norske banker og forsikringsselskaper. Han er særlig opptatt av å skape kundeverdi gjennom å benytte riktig teknologi til riktig formål.


 
Marco Bertani Økland

Marco Bertani Økland

Denise Warncke Hansen

Denise Warncke Hansen

Josephine Honoré

Josephine Honoré

Marco Bertani-Økland // Overingeniør i Computas
Denise Warncke Hanse og Josephine Honoré, MSc om FAT-ML m/Computas

Etisk AI - Hvordan bygge en bærekraftig og rettferdig fremtid med kunstig intelligens?

AI og maskinlæring gir oss fantastiske muligheter for innovasjon i både offentlig og privat sektor. Men medaljen har en potensiell bakside.

  • Hvilke typer bias påvirker AI-løsninger og hvordan kan dette påvirke samfunnet?

  • Hvilke retningslinjer må vi tenke på for ansvarlig bruk av automatisert teknologi?

  • Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig utnyttelse av AI og maskinlæring for en bærekraftig teknologisk fremtid?

Norge er i gang med å utvikle en egen Artificial Intelligence (AI)-strategi. Danmark har nettopp introdusert sin - en AI-strategi som setter mennesket i sentrum, med fokus på rettferdighet, ansvarlighet og åpenhet.

Vi ser på eksempler om hva som kan gå galt ved bruk av AI/maskinlærings-løsninger og gir en innføring i fagområdet FAT-ML (Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning).

Marco Bertani-Økland
Marco jobber som overingeniør i Computas. Han har en Ph.D i matematikk fra NTNU. Han jobber i Computas' Customer Success Team, hvor han er ansvarlig for fagfeltene maskinlæring og søk, og rådgir en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Han er opptatt av å bruke maskinlæring med fokus på personvern, sikkerhet, ansvarlighet og rettferdighet.

Denise Warncke Hansen og Josephine Honoré, MSc om FAT-ML m/Computas
Denise og Josephine studerer Software Development på IT-Universitetet i København. I samarbeid med Computas' overingeniør Marco, ferdigstiller de denne våren sin masteroppgave om tema "Fairness in Recommender systems". Denise har tidligere en bachelor i Techno-Anthropology og Josefine en bachelor i samfunnsvitenskap.


 
PerMortenHoff.jpg

Per Morten Hoff // Styreleder i Anzyz Technologies

AI og Dieselgate

Høsten 2015 startet opprullingen av juks med utslippstall fra dieselbiler også kalt dieselgate.
VW-konsernet ble den store syndebukken.

Anzyz Technologies monitorerte tilbakemeldinger fra kundene og kunne slå fast at allerede etter tre måneder hadde stormen lagt seg, men VW-konsernet sentralt fortsatte å holde liv i saken i over 16 måneder, fordi de ikke hadde god nok oversikt over kundenes reaksjoner.

Per Morten Hoff har lang fartstid i norsk IKT-bransje. I 27 år har han ledet IKT-Norge, som er IT-næringens interesseorganisasjon. Hoff har vært styreleder i Anzyz i 1.5 år. Hoff er også medlem av EUś AI Stakeholder Forum i regi av EU kommisjonen. 


 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår konferanse?

Kontakt: event@hegnar.no 


Våre samarbeidspartnere: