M&A

Hvordan få 1 + 1 til å bli mer enn 2?

Få råd og tips om oppkjøp og fusjoner (M&A) fra markedets beste eksperter. Delta på konferansen og hør om deres viktige og unike erfaringer.

Skal du selge din bedrift, eller søker du en fusjonspartner slik at dere kan vokse sammen? Fusjoner og oppkjøp blir stadig viktigere. Eksempler er gründerbedrifter som søker nye eiere med kapital og kompetanse for videre vekst, generasjonsskifte i familiebedrifter, bedrifter som går inn i en ny fase markedsmessig og vil konsolidere posisjonen med en aktør i samme bransje, eller globale aktører som kjøper opp for å få et fotfeste i Norge.

Hva er de kritiske suksessfaktorene når du skal kjøpe eller selge en virksomhet. Hvilke faser må du gå igjennom, hvilke lover og regler gjelder, og hva er fallgruvene du må passe på.

Vi i Hegnar Media har samlet noen av de beste og mest erfarne ekspertene på dette området.

Nå har du muligheten å få ta del i deres viktige og unike erfaringer som de har skaffet seg gjennom mange års arbeid på dette feltet:

 • Strategiske valg - når er det lønnsomt å selge eller kjøpe en virksomhet

 • Hva er de viktigste fasene som du må gjennom før en oppkjøpsavtale er på plass

 • Juridiske sjekklister og fallgruver

 • Hva betyr M&A for merkevaren

 • Tips til earnout og binding for nøkkelpersoner

 • Hvordan fastsette riktig verdi – eksempler på verdivurderinger

 • Et vellykket oppkjøp forutsetter god integrasjon

 • Tips og råd om konkurranserett

 • Tips og råd om kommunikasjon og hvordan ta vare på ansatte

 
 

Hvorfor delta

På konferansen vil de beste ekspertene dele av sin erfaring, og du vil få konkrete tips og råd som du ikke finner i lærebøker. Du vil få høre gode eksempler, kundecaser og beste praksis fra ekspertene.

Lær hvordan din bedrift kan bruke oppkjøp til å øke bedriftens inntekter, redusere kostnadene og styrke din markedsposisjon.

Hvem møter du

På konferansen møter du toppledere og fagfolk som har bred erfaring fra å jobbe med oppkjøp og fusjoner, og som kan fortelle om sine erfaringer fra både kjøper og selgers perspektiv. Både små og store selskaper er til stede. Her møter du nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, kunder og rådgivere. Møt noen av de mest erfarne på dette området i Norge.

 
 

12. september 2019 @ Grand Hotel, Oslo
Karl Johans gate 31
Tid: Kl. 08:30-12:00

 

Program

Kl 08.00: Registrering og nettverksbygging
Kl 08.30: Velkommen av dagens konferansier, Geir Remman
Kl 08.35: Øystein Moan fra Visma i diskusjon med Geir Remman i “Skavlan stil”
Kl 09.10: Erik Villum, Alpha Corporate Finance
Kl 09.35: Pauseservering og nettverksbygging
Kl 09.55: Mari Nygård, Admincontrol
Kl 10.15: Ole Henrik Wille og Kristin N. Brattli, Wikborg Rein
Kl 10.40: Pauseservering og nettverksbygging
Kl 11.00: Ole Christian Skjaker, PwC
Kl 11.25: Geir Arne Drangeid, First House
Kl 11.50: Takk for i dag med Geir Remman

Programmet kan bli justert frem mot konferansen.


 
ysteinmoan.jpg

Øystein Moan // CEO i Visma

Øystein Moan/Visma har kjøpt mer enn 100 selskaper siden 2010

Øystein Moan har vært administrerende direktør i Visma AS siden oktober 1997 og fungerte som divisjonsdirektør for Software GLA. Moan har vært Styreleder i Visma AS siden mai 2019. Siden han tok over tømmene, har han gjort Visma til et av Nordens mest innovative selskaper. Han har tatt Visma fra 300 til over 7 000 ansatte, og økte omsetningen fra 30 millioner til 900 millioner euro.


 
Ole Christian Skjaker

Ole Christian Skjaker

Ole Christian Skjaker // Partner i PwC Deals

Hvordan skape verdi gjennom M&A?

 • Hva kjennetegner en transaksjon som skaper aksjonærverdier? Presentasjon av funn fra PwC/Cass Business School sin M&A-undersøkelse.

 • Hva kan selskaper gjøre for å øke sannsynligheten for å skape verdier gjennom oppkjøp?

Ole Christian Skjaker har 20 års erfaring fra management consulting og leder PwCs satsning på verdiskapning gjennom oppkjøps- og integrasjonsprosesser. Han er er opptatt av å bygge bro mellom vekststrategi og integrasjonsprosesser gjennom å sette ledende ansatte i sentrum.


 
Erik Villum

Erik Villum

Erik Villum // Direktør i Alpha Corporate Finance

Verdsetting av selskaper i vekst

Verdsetting av selskaper i vekst er annerledes enn tradisjonelle verdsettinger. Ofte tjener ikke selskapet penger i regnskapsmessig forstand og vi må derfor tenke annerledes enn verdsetting basert på inntjening,

Erik Villum er tidligere finansdirektør i Broadnet, konserndirektør i Umoe, direktør i Nord Pool og konsulent i Boston Consulting Group. Han har bred erfaring fra eierskifter både som selger, kjøper, leder, styremedlem og rådgiver.


 
Ole Henrik Wille

Ole Henrik Wille

Kristin Nordland Brattli

Kristin Nordland Brattli

Ole Henrik Wille // Partner i Wikborg Rein Advokatfirma
Kristin Nordland Brattli // Advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Hva er markedspraksis, hvilke fallgruver finnes og hvordan legger ESG nye føringer for M&A?

Wikborg Rein deler av sin innsikt i trender og utviklingstrekk innenfor det norske M&A markedet, hvilke forventninger og krav som gjelder og hvordan selskaper kan arbeide målrettet med ESG i en transaksjonssammenheng.

Ole Henrik Wille er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets M&A gruppe. Han arbeider primært med selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til bedriftsoppkjøp, fusjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Fra 2015-2017 var Wille partner ved firmaets London-kontor hvor han var ansvarlig for firmaets corporate satsing i London-markedet.

Kristin Nordland Brattli er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun bistår klienter innenfor en rekke compliance-områder, inkludert antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner, samt spørsmål knyttet til ESG og compliance i transaksjonssammenheng. Kristin har bakgrunn fra Utenriksdepartementet, og har Master of Laws (LL.M) fra Cambridge University (UK).


 
Mari Nygård

Mari Nygård

Mari Nygård // Head of Virtual Data Rooms i Admincontrol

Hva kan innsikt fra tusenvis av datarom lære oss om M&A?

Admincontrol sitter på statistikkgrunnlag fra tusenvis av oppkjøp, salg og fusjoner med mange interessante funn. Som ledende aktør innenfor prosess-støtte av transaksjoner og due diligence, sier bruken av våre datarom ganske mye om hva som rører seg i markedet og hvordan prosessene foregår. Vi har derfor tatt et dypdykk i våre tall for å finne ut hvordan våre kunder egentlig bruker Admincontrols datarom.

Mari Nygård er Head of Virtual Data Rooms i Admincontrol, et ledende SaaS-selskap i Norden. Mari har utdannelse innen ledelse og markedsføring og har 12 års erfaring fra IT-bransjen. Mari er lidenskapelig opptatt av å levere den ultimate dataromsløsningen til due diligence og holder fingeren tett på pulsen på M&A.


 
Geir Arne Drangeid

Geir Arne Drangeid

Geir Arne Drangeid // Partner og Senior rådgiver i First House

Verdien av god kommunikasjon i M&A-prosesser

Fusjoner og oppkjøp er komplekse endringsprosesser. Vet vi nok om hvem som vil ha innflytelse på beslutningsprosessene, hvem som vil bli berørt når beslutningen er tatt og hvem som bør involveres underveis? Hvordan sikrer vi tilstrekkelig tilslutning blant eiere, kunder, medarbeidere og andre interessenter? Hvordan vil myndigheter og opinion oppfatte det som skjer? Hvordan skaper vi de beste forutsetninger for at transaksjonen faktisk skaper verdi over tid.

Bli med First House bak sceneteppet og se hvordan innsikt og oversikt over interessenter, relasjonsarbeid, lekkasjeberedskap og nøye planlagt offentliggjøring og integrasjon kan utgjøre en forskjell.

Geir Arne Drangeid har mer enn 30 års ledererfaring fra norsk næringsliv, blant annet som konserndirektør med ansvar for kommunikasjon og IR i Aker ASA og en rekke oppkjøp og børsnoteringer. Siden 2012 har han vært partner i First House hvor han i dag leder selskapets fagteam for finansiell kommunikasjon. Drangeid har bred M&A-erfaring og har blant annet vært rådgiver i noen av Norges største fusjoner, oppkjøp og restruktureringer de siste årene.


 
GR1.jpg

Geir Remman // Group Communications i EVRY

Dagens konferansier.


 


Ønsker du å være partner eller utstiller på en av våre konferanser?

Kontakt: event@hegnar.no 


 

Se stemningsfilm fra konferansen i mars 2017:

 

Våre samarbeidspartnere: