Fremtidens Regnskap og økonomi

Regnskap og økonomi har jobbet med digitalisering de siste 10 årene. Viktigste driver for dette har vært de skybaserte ERP-systemene. I løpet av de senest ti årene har de skybaserte økonomissystemene nærmest blitt allemannseie blant de mindre bedriftene. Nå er de store bedriftene også på vei opp i skyen.

Roboter og ny teknologi erstatter menneskelig arbeidskraft. Det siste året er robotisering som begrep kommet for fullt. Først og fremst handler det om «Robotic Process Automation» eller RPA. Her benyttes en softwarerobot, installert på en PC, til å automatisere oppgaver som gjøres manuelt av ansatte i dag.

Neste steg er utviklingen av såkalt kunstig intelligens. Her er det snakk om maskinlæring hvor man skal lære systemet og foreta beslutninger basert på historikk og logaritmer. Når dette kommer på plass har man ifølge ekspertene havnet i en helt ny liga.


 

Hvorfor delta?

Bransjen er inne i en periode med omfattende endringer, der den digitale teknologien er i ferd med å endre innarbeidede metoder og arbeidsmønstre fullstendig.

Delta på konferansen, bli inspirert av ekspertene, hør hvordan andre bedrifter har
løst utfordringene, og få med deg nyttige tips
og råd.

Hvem møter du?

På konferansen «Fremtidens regnskap og økonomi» vil flere av Norges fremste eksperter fortelle hvilke trender som vil prege det kommende året i bransjen.

Både små og store selskaper vil være tilstede i salen. I tillegg til spennende og lærerike foredrag, vil det være anledning i pausene til å knytte nye kontakter, diskutere med eksperter og andre med samme utfordringer som din bedrift.

 

Dato: 27. november 2019 - Tid: Kl.: 08:30 - 12:00

Sted: Grand Hotel, Oslo
Karl Johans gate 31

Presentasjon av våre foredragsholdere vil bli løpende oppdatert her:

 
Foto: Nicolas Tourrenc

Foto: Nicolas Tourrenc

Christine Lundberg Larsen // Adm. direktør // Regnskap Norge

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge, bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hun har et brennende engasjement for og er pådriver i omstillingen til et bærekraftig næringsliv og en sirkulær økonomi. For å lykkes trenger vi innovasjon i nye forretningsmodeller, noe som påvirker bokføringen og økonomistyringen. Her har regnskapsbransjen en viktig rolle.

Regnskapsbransjen betjener rundt 70 % av norsk næringsliv. Christine Lundberg Larsen har gjennom mange år som toppleder en omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon.

 

 
Bo Hjort Christensen

Bo Hjort Christensen

Bo Hjort Christensen // Sivilingeniør/Bedriftsøkonom // BO HJORT CHRISTENSEN AS

Moderne skybaserte økonomisystemer: En plattform for forretningsutvikling

Bo vil i dette foredraget rette søkelyset mot hvordan dagens generasjon av skybaserte økonomisystemer åpner for betydelige endringer innen regnskapsfunksjonen. Både for sluttkunden og for det profesjonelle regnskapsbyrået åpnes det for nye arbeidsmetoder, og ikke minst nye samarbeidsformer mellom byrå og kunde. Valg av skybaserte økonomisystemerer handler om se hvordan ny teknologi kan veksles inn i forretningsverdi som treffer bunnlinjen. Kort sagt verdiskapende digitalisering.

Bo Hjort Christensen har vært ansatt på Handelshøyskolen BI siden midte av 80-tallet. I alle år har han undervist i fag som ligger i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, økonomi og ledelse. Han har samtidig viet en betydelig del av sin tid som analytiker innen feltet ERP-systemer generelt og økonomisystemer spesielt. Han tar pulsen på markedet. I tillegg arbeider han som rådgiver både innen privat og offentlig sektor innen det brede feltet digitalisering.

 

 
Marianne Brusdal

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal // Partner, Risk Advisory Services // PWC Norway

Fremtidens økonomifunksjon - PWCs benchmark 2019

Hvor digitale og kostnadseffektive er dagens økonomifunksjoner?
Benchmarkundersøkelsen viser at virksomheter som følger med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk ny teknologi også er de som er mest kostnadseffektive. Disse selskapene har et kostnadsnivå som er en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjonen.

Marianne Brusdal leder PwC Financial Management som bistår selskaper med å effektivisere økonomifunksjoner, utleie av økonomikompetanse og regnskapsføring. Marianne har lang erfaring som økonomidirektør fra flere selskaper og har bidratt sterkt til endring, utvikling og effektivisering av økonomifunksjonene. I tillegg har hun 10 års erfaring fra revisjons- og konsulentbransjen.

 

 
Inger Smågård

Inger Smågård

Inger Smågård // Daglig leder // Hegra Regnskap AS

Når digitalisering gjør regnskapsføreren til en rådgiver

Økonomisjefen skal forvente at regnskapsbyrået leverer tjenester utover lovpålagt regnskap og årsoppgjør. Inger og hennes ansatte jobber ulikt de fleste andre regnskapsførere, og har med det skapt en spennende, utfordrende og lønnsom arbeidsplass med svært fornøyde kunder. Regnskapsbyråets digitalisering og bruk av teknologi har hjulpet dem å forstå bedriftenes behov og har gitt kundene mer enn de forventer!

Bli med å hør hvordan Hegra Regnskap bruker fremtidens teknologi for å skape merverdi både for kunden og byrået. "Dette er måten fremtidens regnskapsbedrift bør drives!"

Inger Smågård er daglig leder i Hegra Regnskap AS i Trøndelag, med 20 ansatte og ca. 500 kunder. Inger har bakgrunn bl.a. som daglig leder i regnskapsbyrået Økonomisjef til Leie i Stjørdal i 15 år.


 

Ønsker du å være partner eller utstiller på vår konferanse?

Ta kontakt med oss på mail: event@hegnar.no eller mobil: 40 20 14 14 (Thomas)


Våre samarbeidspartnere:

 
 
 
 
 
 
 

Konferanse i regi av:

 
 
 
HM Event_19.jpg